Waarom is Big data belangrijk voor onze regio?

De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel.


Big Data is nauw gerelateerd aan ‘data science’, het vakgebied dat zich bezighoudt met de vraag hoe de alsmaar groeiende hoeveelheid data kunnen worden omgezet in bruikbare kennis. Big Data maakt het mogelijk om datgene te ontdekken waarvan je niet weet dat je het niet weet, door grote hoeveelheden gedetailleerde gegevens te analyseren met krachtige analysetools.

Het toepassingsgebied is zeer breed, variërend van vraagstukken in de gezondheidszorg, verkeers- en energieplanning, logistiek tot en met consumentenmarketing. Er zijn eigenlijk maar weinig gebieden die niet direct of indirect worden beïnvloed door inzichten die worden gecreëerd op basis van de grote hoeveelheden data die ter beschikking komen.

Dit alles maakt al duidelijk dat big data voor veel sectoren van de economie In Noord-Holland Noord interessant is. Wat te denken van het onderhoud van windmolens? Alle windmolens genereren door de veelheid van sensoren data. Met data analyse is het mogelijk voorspellingen te doen over de onderhoudstoestand van bijvoorbeeld de bladen. Gerichter onderhoud wordt dan mogelijk. Andere voorbeelden zijn er te vinden in de zaadveredelingssector, energiesector en de offshore.

Nu aanhaken is belangrijk, maar tegelijkertijd zijn er veel vragen. Data Science Alkmaar wil een ontmoetingsplaats zijn voor ondernemers, overheden en onderwijs in Noord-Holland-Noord waar op wetenschappelijk niveau kennis kan worden gemaakt met big data of data science. De samenwerking van de VU in Amsterdam, de eerste betrokken bedrijven en overheden rechtvaardigen dat in Noord-Holland Noord niet alleen over data science wordt gesproken, maar dat we er ook echt kennis mee kunnen maken.

Het eerste college van Data Science Alkmaar vindt plaats op woensdagmiddag 11 april a.s. vanaf 16.30 uur bij De TelefoonCentrale in Alkmaar. Sprekers zijn onder andere Pieter Dijkman, wethouder gemeente Alkmaar, Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Alexander Rinnooy Kan, sinds 2016 voorman van Big Data Alliance en Frans Feldberg, hoogleraar Data-Driven Business Innovation bij de VU.

Meer weten over dat Science Alkmaar: www.datasciencealkmaar.nl

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond