Vooruitblikken

We staan op de grens van 2020 naar 2021.


Achter ons laten we een bizar jaar. Een jaar dat we ons op de drempel van 2019 naar 2020 niet hadden kunnen indenken.

Covid heeft niet alleen veel persoonlijk leed gebracht door het verlies van naasten, maar het heeft ook de regionale economie op zijn kop gezet. Ondernemers met innovatieve plannen moesten hun deuren sluiten. De oh zo logische logistieke ketens werkten opeens niet meer en door sluiting van hele sectoren is een oneigenlijke concurrentie ontstaan, bijvoorbeeld tussen groot- en kleinbedrijf.

Overal wordt uitgesproken dat het virus de gebreken in onze samenleving uitvergroot. Maar ook dat trends zich versneld aandienen. Laat ik er een paar noemen en proberen de vertaalslag naar onze regio maken.

In de detailhandel zien we een versnelling van online winkelen. Dit betekent niet alleen dat ondernemers zonder webwinkel minder kansrijk zijn, maar het heeft zeker ook grote gevolgen voor het fysieke domein. Ondernemers zullen zich nog meer moeten beraden over de vraag hoe ze onderscheidend kunnen zijn. Voor overheden speelt de vraag hoe zij met hun krimpende winkelgebieden omgaan en wat voor maatregelen zij kunnen nemen om meer hybride vormen van detailhandel in hun bestemmingsplannen een plek te geven. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen ondernemers en overheid.

Een tweede zich versneld doorzettende trend is de flexibilisering van het werken op kantoor. Deze trend heeft tot gevolg dat bedrijven steeds kritischer kijken naar het aantal vierkante meters vloeroppervlak dat wordt gehuurd en ook andere eisen zullen stellen. Meer ontmoeten en minder werkplekken. Dit vraagt om een andere visie op kantoorlocaties. Duurzaam en wellicht kleinschaliger. Voor de verouderde voorraad betekent dit versneld herbestemmen.

Een derde trend is de herwaardering van de natuur in onze directe woonomgeving. Het heeft geleid tot een trek uit de stad met als gevolg een nog grotere druk op onze regionale woningmarkt. Maar ook een grotere druk op de natuur- en recreatiegebieden. Dit raakt ons toeristisch en recreatieve beleid. Waar richten we ons op? Nog meer bezoekers of toch meer aandacht voor de kwaliteit? Afwegingen die we versneld moeten maken.

Een noodzaak die door de pandemie wat op de achtergrond is geraakt, maar in 2021 weer levensgroot op de agenda komt is, is de klimaatverandering. Meer circulariteit en meer duurzame energie. Het zijn zaken die gemakkelijk zijn uitgesproken, maar in 2021 onze regionale agenda gaan bepalen.

De samenleving staat voor grote uitdagingen, de regio staat voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd is mijn constatering dat de uitgangspositie voor Noord-Holland Noord is het licht van geschetste trends gunstig kan zijn. Kan zijn, onder voorwaarde dat we er gezamenlijk en actief mee aan de slag gaan.

Ik wens iedereen een gezond en ondernemend 2021 toe.

Thijs Pen­nink
Ont­wik­ke­lings­be­drijf NHN

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond