Juist nu acteren: het echt nieuwe normaal

Inmiddels zitten we in de 14e week na de historische toespraak van de Ministerpresident.Wat we in februari normaal vonden is nu minder normaal en daarnaast kijken we verlangend naar vaccins waarmee we weer kunnen terugkeren naar ons “echte†normaal. Tegelijkertijd dringt zich ook steeds meer de vraag op: wat is eigenlijk normaal? Gaan we door met een ongebreidelde groei? Accepteert de samenleving dat we een nog grotere claim leggen op onze omgeving? en als we naar ons bedrijf kijken, hoe logisch is eigenlijk alles wat we doen? Kortom, het wordt tijd ons nieuwe normaal te definiëren.

Naar mezelf kijkend: veel wat ik deed kan ook anders, zo blijkt nu. Denk aan alle afspraken buiten de deur. Korte gesprekken en veel reistijd. Met digitaal vergaderen is resultaat te boeken. Dit dwingt om naar de bedrijfsvoering te kijken en ook anders naar ons kantoorpand. Buiten de deur zie ik dit debat ook ontstaan. Hoe kwetsbaar willen we zijn in onze drang naar efficiency? Productie op grote afstand maakt ons systeem kwetsbaar. Misschien is het toch verstandig om een aantal zaken te reshoren en productie terug te halen uit lagelonenlanden.

Een ander thema waarover het debat volop loopt is de Energietransitie. Versnellen we, of stellen we uit? Hier zou mijn antwoord zijn, juist nu versnellen. We hebben de kennis, we hebben het ondernemerschap en ook de middelen zijn voorhanden om daadwerkelijk te investeren in een meer duurzame energie huishouding. Noord-Holland Noord moet en kan nu stappen nemen. Deze investeringen renderen naar de toekomst.

Ik realiseer me dat de situatie van bedrijf tot bedrijf, van sector tot sector varieert en dat het lastig is om in algemene zin uitspraken te doen. Wat belangrijk is om nu te acteren naar een nieuwe toekomst en niet te wachten tot het water echt aan de lippen staat. Ik verwijs daarvoor ook naar één van de webinars op NHNext (https://nhnext.nl/financieren-tijdens-corona-welke-mogelijkheden-regelingen-zijn-er).

Thijs Pen­nink
Ont­wik­ke­lings­be­drijf NHN

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond