Regionaal DNA

Een regio wordt gevormd door haar geschiedenis en locatie.Column van Thijs Pennink NHN

Zo zou je de regio Holland boven Amsterdam door zijn ligging kunnen omschrijven als schiereiland, liggend in de schaduw van de grote stad Amsterdam en gekenmerkt door een sterke Agrifoodsector, hoge woonkwaliteit en een perfecte toeristische omgeving. Je zou dit het DNA van de regio kunnen noemen.

Dit DNA onderscheidt ons van andere regio’s, en geeft inzicht in waar de regio voor staat. In een snel veranderende economische realiteit zien we in veel regio’s dat pogingen worden gedaan om mee te groeien en de economie te versterken. Dit levert een dilemma op: enerzijds willen we het DNA van de regio niet veranderen, want dat is de eigenheid en daar willen we lokaal en regionaal mee verbonden blijven. De regio Holland boven Amsterdam moet bijvoorbeeld niet de ambitie hebben om opeens Brainport of elementen van de stedelijke economie van Amsterdam te kopiëren. Dat past gewoon niet en staat op gespannen voet met ons DNA. Anderzijds is stilstand ook geen optie. Hoe kunnen we dan positieve interventies toepassen om de regio sterk te houden en nieuwe uitdagingen aan te gaan?

Het dilemma wordt nog lastiger als we ons realiseren dat verandering ook tot politieke keuzes leidt. En dan is de vraag naar welke gevoelens we luisteren. Alles laten zoals het is en geen ‘not in my backyard’ discussies aangaan, of toch de confrontatie aangaan en uitleggen dat we op een aantal punten wel moeten bewegen naar een onzekere toekomst. Dit is de realiteit en het spanningsveld waarvoor de lokale politiek wordt geplaatst.

Ook als het gaat om ontwikkelen naar een gezonde economische toekomst, kunnen vraagstukken feitelijk alleen worden opgepakt op het schaalniveau van de gehele regio Holland boven Amsterdam. Ik denk daarbij aan vraagstukken als het huisvesten van buitenlandse medewerkers, de regionale woningbouwopgave en ook de Energietransitie.

Mijn conclusie is dat het nog niet zo een eenvoudige opgave is om op basis van, of met behoud van, het DNA van de regio een gezonde economische toekomst vorm te geven. Dit vraagt creatie van draagvlak op alle niveaus, lange adem en natuurlijk ook de nodige moed om soms impopulaire maatregelen uit te leggen.

Thijs Pennink van het  Ontwikkelingsbedrijf NHN


 

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond