Pitstop

Sinds het kabinet het land tot stilstand bracht, zijn we ruim 12 weken verder.


We hebben dit jaar de lente overgeslagen. Het is de periode waarin vaak nieuwe plannen tot uitvoering komen,  vakanties worden geboekt en het betere weer ons uitnodigt weer buiten actief te zijn.

Nu de beperkende maatregelen stap voor stap lijken te worden teruggedraaid is direct de vraag aan de orde; hoe starten we weer op en is er wel enig rendement te halen uit de activiteiten die ik nu wel weer kan ontplooien? Duidelijk is dat we wat we kwijt zijn, niet snel terug winnen. De vraag is nu vooral; waar haal ik de liquiditeit vandaan om te kunnen ondernemen?

De afgelopen weken hebben veel ondernemers zich van hun creatieve kant getoond, zoals het ondernemers past. Nieuwe afhaalconcepten zijn ontwikkeld en digitale dienstverlening bleek ook opeens mogelijk. Het is interessant om te kijken of ons oude verdienmodel versterkt kan worden met nieuwe ideeën die uit nood zijn geboren. Bijvoorbeeld restaurants die nog geen afhaalservice kenden kunnen dit ook als alle beperkingen weer zijn opgeheven in stand houden.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de logistieke ketens. Nu met de gesloten grenzen blijken principes als “just in time†wel bijzonder kwetsbaar te zijn. Meer in eigen land produceren hoeft niet altijd de oplossing te zijn, maar we moeten wel goed kijken naar de robuustheid van de logistieke ketens.

In mijn gesprek met Mathijs Bouman op NHNext kwam het begrip ‘pitstop’ aan de orde. Een begrip dat is ontleend aan de Formule I wereld. Op het moment dat de race wordt stilgelegd is het verstandig om snel de pitstraat in te gaan om de banden te wisselen. Dit is verstandig omdat de anderen ook langzaam rijden. Als we zo met de crisis omgaan kan een mooie toekomst gloren. Overigens wij staan natuurlijk met raad en daad terzijde daar waar het in onze mogelijkheden ligt. We kijken naar de toekomst met ons platform NHNext, gestart op 8 mei jl. Met dagelijkse interessante uitzendingen helpen we ondernemers bij het nadenken over een kansrijke en ondernemende toekomst.

Thijs Pen­nink
Ont­wik­ke­lings­be­drijf NHN

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond