Cijfers

Het gaat goed met NHN maar het kan beter!


Cijfers
De meeste Nieuwjaarsbijeenkomsten zijn geweest. We hebben iedereen een goed jaar toegewenst en tijdens iedere bijeenkomst kregen we wel een inleiding over de stand van de economie de behaalde successen en waar de komende tijd de inzet op wordt gepleegd. Als je verschillende bijeenkomsten bezoekt vallen een aantal zaken op. We hanteren verschillende bronnen en verschillende cijfers. Daarnaast interpreteren we ze ook nog verschillend. De vraag blijft dan open: hoe staan we ervoor en wat voor acties moeten we ondernemen?

In het blad stadszaken kleurt Noord-Holland Noord donkerblauw op de nationale kaart met een beperkte regionale groei. Opmerkelijke positieve uitschieter zit aan de andere kant van het IJsselmeer ZW Friesland en uiteraard de stedelijke kerngebieden in Nederland. Alleen al de kleuren blauw (koud en krimp) en rood (warm en groei) deed op verschillende bijeenkomsten de wenkbrauwen fronzen. Geen analyse van de cijfers, noch interpretatie, maar wel een oordeel van teleurstelling. Dan nog wat forse uitspraken op social media en we hebben ons in Noord-Holland Noord een grafstemming aangepraat.

Allereerst de cijfers zelf. Een recent onderzoek van SEO, de Economische Verkenningen voor onze regio, geeft een wat hogere economische groei aan. Er is dus sprake van verschillende cijfers. Ten tweede is in alle onderzoeken in onze regio groei voorspeld. Daar mogen we toch wel positief over zijn. En tenslotte zijn veel prognoses gebaseerd op het verleden, waarbij vaak de meest recente cijfers stammen van 2017. Kortom: er vallen nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de cijfers.

Wanneer we dieper de regio induiken en kijken naar ontwikkelingen, die we (nog) niet in de cijfers zien, dan hebben we het andere over:

  • Forse investeringen in de Wieringermeer (datacentra en kassen)
  • Een hoge uitgifte bedrijventerreinen (zodanig dat we kritisch moeten kijken naar de nog beschikbare voorraad)
  • Een toeristische sector die door gerichte marketing alleen maar groeit
  • Defensie die investeert in Den Helder
  • Energie innovatie die nu pas aan het loskomen is.
  • Diverse Europese programma’s met investerende innovatieve bedrijven die in omvang groeien.

Kortom de kaarten en de cijfers kunnen het tempo van de ontwikkeling in de regio niet goed bijbenen.

Mijn analyse is dat het de regio goed gaat. Hebben we dan niets te wensen? Natuurlijk. Er moeten meer woningen worden gebouwd, we hebben nog wensen als het gaat om de regionale bereikbaarheid en, een belangrijke succesfactor voor regionale ontwikkeling: regionale samenwerking, ook die kan nog beter. Mijn verwachting voor 2020 is dat we de prognoses gaan verslaan. Dat is toch een goed gevoel zo aan het begin van januari.

Thijs Pen­nink
Ont­wik­ke­lings­be­drijf NHN

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond