Gewone woonwensen

De woningmarkt in Noord-Holland Noord wordt steeds krapper.


Of het nu gaat over de sociale huurmarkt, de starterswoning of woningen voor â€internationalsâ€, er is gewoon te weinig aanbod. Het is niet voor niets dat de regio een bod ontwikkelt voor 40.000 woningen extra. Extra woningen voor de eigen inwoners en ook voor de Amsterdammer die Noord-Holland Noord als aantrekkelijk alternatief heeft ontdekt.

Vergeten groep

Een vergeten groep in het beleid zijn de buitenlandse werknemers. Zij zijn voor onze economie zeer belangrijk/onmisbaar. De economie groeit en in steeds meer sectoren wordt een beroep gedaan op buitenlandse werknemers. Niet alleen in de agrarische sector maar ook in de bouw, de techniek en straks in de horeca en de zorg. Hoe gastvrij zijn wij als het gaat om deze doelgroep woningzoekers en om wat voor opgave gaat het eigenlijk? Gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de gemeente Opmeer hebben daar onderzoek naar gedaan. In deze 4 gemeenten gaat het al om ongeveer 6.600 buitenlandse werknemers die huisvesting nodig hebben.

3 categorieën huisvestingsbehoeften

Het is niet verrassend dat een buitenlandse werknemer die hier seizoensgebonden werk verricht, een andere huisvestingsbehoefte heeft dan een migrant die zich hier definitief heeft gevestigd. Grosso modo gaat het om drie te onderscheiden categorieën:

#1 Short stay-huisvesting: enkele maanden in Nederland

Mensen die enkele maanden in Nederland zijn, zoals seizoenarbeiders, hebben over het algemeen (nog) geen behoefte om een min of meer zelfstandig huishouden op te bouwen. Zij zijn vooral op zoek naar snel toegankelijke, goedkope en veilige woonruimte.

#2 Mid stay-huisvesting: meer dan 6 maanden in Nederland

Bij mensen die langere tijd in Nederland zijn (maar wel van plan zijn terug te keren) kan de behoefte aan privacy en comfort en daarmee aan een eigen huishouden toenemen. Deze groep kan goed terecht in studio’s, kleine appartementen en woonvormen zoals we die ook in de studentenhuisvesting kennen.

#3 Vestigen in Nederland

De ervaring leert dat ongeveer 25% van de buitenlandse werknemers zich permanent in Nederland vestigen. De één komt met die wens naar Nederland, de ander pakt dat plan in de loop van het verblijf in Nederland op. Vaak gaat het hierbij om stellen of mensen die hun gezin laten overkomen. Mensen die zich willen vestigen, zijn op zoek naar een zelfstandige woning.

Hebben we voldoende aanbod? En zo ja, waar wordt huisvesting gevonden? Belangrijk is daarbij natuurlijk wat de wensen van de arbeidsmigranten zelf zijn. Eigenlijk zijn hun wensen niet verrassend: nabij voorzieningen, winkels op loopafstand, de mogelijkheid om van sportvoorzieningen gebruik te maken. Wensen gelijk aan die van iedere andere inwoner van onze regio.

We kunnen niet zonder buitenlandse werknemers

Wel een forse uitdaging voor de beleidsmakers in onze regio. Enerzijds om op dergelijke plekken aanbod te creëren maar ook om het belang aan de inwoners in de omgeving uit te leggen. De ondernemers en werkgevers in onze regio hebben misschien nog wel een nog grotere verantwoordelijkheid. Er mag best wel eens wat steviger worden geroepen richting de politiek en inwoners dat de economie hier niet langer meer kan draaien zonder deze groep werknemers. Vele voorzieningen in de kernen bestaan nog door de duizenden buitenlandse werknemers die hier hun geld komen uitgeven. We zien de ondernemers nu nog wel eens ‘wegduiken’ door de politieke gevoeligheden, omdat zij niet geassocieerd willen worden met de huisvesting van buitenlandse werknemers en de daaruit voorvloeiende problemen wanneer dat niet goed is geregeld.

Daarom mijn oproep: we moeten het nu samen goed regelen in het belang van de economie!

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond