Denk na over regionale energie strategie 

 Stap voor stap begint duidelijk te worden wat de gevolgen kunnen zijn van de aanzienlijke reductie van het fossiele energiegebruik.


energie strategie 

Dit jaar moeten de regionale energie strategie (RES) per regio duidelijk maken hoe dit vorm krijgt. De eerste schermutselingen vinden plaats. Waar komen de windmolens en  waar zijn straks de zonneparken gerealiseerd? Inmiddels beginnen de eerste contouren zich af te tekenen en dat geeft debat en ook al de eerste maatschappelijke onrust. Willen we straks windmolens in de duinen?

Ik voorzie dat we met de RES terecht dreigen te komen in een beleidsframe waardoor we andere oplossingen niet meer zien. Het zou verstandiger zijn om de komende tijd meer aandacht te besteden aan juist het flankerende beleid. De focus zou moeten liggen op drie zaken: een goede fasering, aandacht voor innovatie en energietransitie als verdienmodel.

Fasering

We doen nu uitspraken alsof we de toekomst voor de komende 50 jaar kunnen voorspellen. Als er op één terrein kennis en praktijk versnellen, dan is het wel op het terrein van duurzame energie- opwekking. In dat licht lijkt het verstandig om nu vooral te focussen op no-regret maatregelen.

Innovatie

Zet nog forser in op innovatie. Alleen al in Noord-Holland Noord is er ruimte en kennis om met pilots aan nieuwe energie strategie concepten te werken.

Energietransitie als verdienmodel

De RES richt zich nu vooral op traditionele vormen van energie opwekking en dan ook nog primair op de woningbouw.  Uiteraard moet daar veel gebeuren, maar misschien is het veel effectiever om te beginnen op die plekken waar makkelijker – en dus sneller-  resultaat te boeken is. Ik denk daarbij aan de bedrijventerreinen. Nu al zijn er in de regio bedrijventerreinen die de stap zetten naar Energiepositief, dat wil zeggen dat zij energie leveren. Een goed voorbeeld is het industrieterrein Boekelermeer in Alkmaar. Als het aan de ondernemers en hun vertegenwoordigers ligt, levert bedrijventerrein Boekelermeer binnen vijf jaar méér energie op dan het verbruikt. Dit betekent een grote impuls voor het vestigingsklimaat op het bedrijventerrein. Dit levert kostenbesparing én milieuwinst  op. Tegelijk betekent dit een enorme impuls voor de economie van de regio Alkmaar.

Mijn conclusie is dat we zonder meer stappen moeten zetten, maar niet onder druk. Goed nadenken dus.

Thijs Pen­nink
Ont­wik­ke­lings­be­drijf NHN

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond