Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland

Op woensdag 20 maart kunnen we onze stem uitbrengen voor de verkiezingen van leden van Provinciale Staten.Haarlem
In de landelijke pers worden de verkiezingen nu al geframed als bijzonder belangrijk voor de samenstelling van de 1e Kamer. Ongetwijfeld belangrijk, maar het doet weinig recht aan het belang van de provincie voor onze regio. Tot de kerntaken van de provincie kunnen we onder andere rekenen: de ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, economie, energietransitie en onderwijs en arbeidsmarkt.

Zeer belangrijke thema’s die diep kunnen ingrijpen in de ontwikkeling van onze regio Noord-Holland Noord, of liever gezegd Holland boven Amsterdam. Het gaat dan om vraagstukken of we ruimte krijgen voor voldoende woningbouw voor onze eigen inwoners, maar ook voor inwoners uit Amsterdam die kiezen voor ons aantrekkelijke woonklimaat.

Blijft ons openbaar vervoer op orde? En blijven we goed aangesloten op de hoofdinfrastructuur? En natuurlijk: hoeveel wordt er geïnvesteerd in de provinciale wegen? Gaan we voor grootschalige agrarische ontwikkelingen, of zoeken we meer balans met de natuur en hebben we het alleen nog maar over natuur inclusieve landbouw?

Zaken waar Provinciale Staten de komende vier jaar hun invloed op zullen uitoefenen. Het is daarom terecht om ons de vraag te stellen: wat hebben de politieke partijen voor met onze regio? Kunnen we door ontwikkelen of gaan we op slot? Kunnen onze ambities verder tot wasdom komen en worden onze speerpunten in Haarlem wel herkend? Vragen waarop wij antwoord willen. Dat is de reden dat op 27 februari in Alkmaar het Groot lijsttrekkersdebat Holland boven Amsterdam wordt georganiseerd. Lijsttrekkers van VVD, CDA, PVDA, Groen Links, D66 en SP zullen met elkaar in debat gaan over thema’s als bijvoorbeeld wonen, economie en bereikbaarheid.

Het debat staat onder deskundige leiding van Donatello Piras. Het debat is toegankelijk voor bestuurders, inwoners, ondernemers, kortom voor iedereen die belangstelling heeft voor de toekomst van de regio. Aanmelden kan hier: www.nhn.nl/debat.

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond