Nieuws

Een regio met IMPACT

Het nieuwe jaar is gestart en de meeste nieuwjaarsbijeenkomsten zijn geweest.Alkmaar – We kunnen weer aan de slag. Natuurlijk met de vraag wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Hoe heftig zal de economische groeivertraging zijn? Komt er inderdaad een Brexit? En leiden de provinciale en Europese verkiezingen tot een nog verdere versplintering in het partijen landschap? Vragen waarop antwoorden komen en waar we mee rekening moeten houden. Opmerkelijk is dat als het om deze onderwerpen gaat er over het algemeen in pessimistische termen over wordt gesproken. Zo wordt doem een selffulfilling prophecy.

Is daar reden toe en wat zou de remedie kunnen zijn? Niet op voorhand de koers verleggen en vooral door blijven gaan met investeren in de vastgestelde koers. En dat is precies wat we in de regio Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord) doen.

In Holland boven Amsterdam ontwikkelen wij ons in rap tempo tot één van de meest innovatieve, economische regio’s van de wereld. En daar gaan we mee door. We zijn er trots op dat niet alleen steeds meer bedrijven ontdekken hoe goed het vestigingsklimaat hier is, maar dat ook de toeristen onze prachtige regio vaker bezoeken en genieten van de ontelbare recreatiemogelijkheden langs de kusten en in het binnenland.

In recente jaren hebben bedrijven miljarden geïnvesteerd in de regio Holland boven Amsterdam. Om er een paar te noemen: Microsoft met het meest duurzame datacenter van Europa. Een digitale snelweg voor miljoenen huishoudens wereldwijd, die begint in de Wieringermeer! En wat te denken van AgriportA7 waar grootschalige glastuinbouw wordt verwarmd door aardwarmte én Seed Valley, een ecosysteem van zo’n veertig veredelingsbedrijven en zaadtechnologiebedrijven, technische toeleveranciers en dienstverleners. Meer dan de helft van de voeding wereldwijd heeft zijn oorsprong in Holland boven Amsterdam! En de komende jaren kunnen we meer verwachten. Denk aan de komst van Google en Cyrusone in de Wieringermeer, de forse investeringen in groengastechnologie in de regio Alkmaar, de ontwikkelingen rond de Energy & Health Campus in Petten en nog veel meer.

Onze regio bruist! Zowel gevestigde als jonge ondernemers buigen zich over oplossingen voor een duurzame samenleving. Grote bedrijven en instellingen zoeken de samenwerking met startende ondernemers én studenten. Met samenwerkingsverbanden als bijvoorbeeld TerraTechnica en IDEA dragen zij hun steentje bij aan het oplossen van wereldwijde klimaatproblemen. Al deze prachtige ontwikkelingen verdienen een podium.

En dat podium creëren we nog steeds onvoldoende met elkaar. Zolang er nog steeds bezoekers aan de regio zijn, die zeggen dat ze niet op de hoogte zijn van al het bijzondere van onze regio, dan doen we iets verkeerd.

Op 13 februari creëren we dat zo noodzakelijke podium. Dan onthullen we het nieuwe magazine IMPACT met de verhalen van de regio. Erbij zijn? Dat kan.

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond