Een aantrekkelijker regio moet je ook zichtbaar maken

Nuchter Noord-Hollands, weinig energie in presentatie steken, doe maar gewoon dan doe je gek genoeg.


TalentZ.nl brengt Noord-Hollandse bedrijven en stagezoekers samen

Dat is onze volksaard. Opmerkelijk is dat we ons niet de vraag stellen of we daarmee eigenlijk wel succesvol zijn.

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk onomstotelijk NEE. Studenten weten niet hoe snel ze in Amsterdam moeten belanden en vragen zich niet af hoe interessant Holland boven Amsterdam eigenlijk is. Expats vestigen zich liever drie hoog achter in Amsterdam, dan dat ze zich oriënteren op bijvoorbeeld Alkmaar of Hoorn. En als het gaat om het oplossen van nationale uitdagingen op bijvoorbeeld het terrein van de energietransitie, dan blijkt dat Holland boven Amsterdam niet direct in de picture staat.

Conclusie: we moeten – tegen ons natuur in – onszelf veel beter verkopen. Dit begint op veel fronten gelukkig door te dringen. Een tweetal mooie voorbeelden wil ik graag onder de aandacht brengen:

Om te beginnen de profilering van de regio. Op de webpagina van I Amsterdam profileren we sinds kort Holland boven Amsterdam als aantrekkelijke woonomgeving voor Internationals. Een bezoekje aan de site maakt duidelijk dat valse bescheidenheid ook helemaal niet nodig is. Als we ons profileren als vestgingsplaats voor Internationals moeten we er wel voor zorgen dat het klopt: dus op iedere gemeentelijke website moet er ook Engelstalige informatie te vinden zijn varierend van ‘waar bied ik mijn vuilnis aan?’ tot ‘waar schrijf ik me in in de gemeentelijke basisadministratie?’

Schagen geeft een goed voorbeeld: https://www.schagen.nl/english

Het gaat niet alleen om Internationals. We zullen ook meer indruk moeten maken op jongeren en studenten. Bij hen moeten we zichtbaar maken dat een kansrijke carrière in Holland boven Amsterdam écht mogelijk is.

Daarom ondersteun ik ook van harte het initiatief van Martijn Apeldoorn en zijn team met Talentz. Dit platform maakt het voor bedrijven mogelijk stages aan te bieden aan studenten, binnen en buiten de regio. Een mooi kans voor ondernemers in Holland boven Amsterdam om zich te profileren. In de regio maar ook daarbuiten.

Thijs Pen­nink
Ont­wik­ke­lings­be­drijf NHN

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond