Grijs Werkt

In Noord-Holland Noord is er regelmatig debat over de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt.


Noord-Holland Noord Grijs Werkt

Grijs Werkt, de termen ontgroening en vergrijzing gaan daarbij hand in hand. Als remedie wordt gezien de regio Noord-Holland Noord aantrekkelijker te maken door meer woningbouw te realiseren voor jongeren en jonge gezinnen. Prima beleid waarop moet worden ingezet.

Tegelijkertijd miskennen we een andere trend, namelijk de doorwerkende 65 plusser

Noord-Holland Noord telt inmiddels bijna 20 duizend werkende 65-plussers. In 2018 waren het er ruim 12 duizend. In 2003 waren er nog maar 2.700 werkende 65-plussers. De meeste werkende 65-plussers zijn jonger dan 75 jaar (11.200). Maar in 2018 waren er ook 1.200 75-plussers aan het werk. Gezien de ontwikkeling van het aantal werkenden in jongere leeftijdscohorten, en dan vooral 55 tot 65 jaar, is het de verwachting dat het aantal werkende 65-plussers in de komende jaren verder toe zal nemen in Noord-Holland-Noord. Deze interessante feiten zijn te vinden op het regionale Arbeidsmarktdashboard.

Stap voor stap wordt de werkende 65 plusser het nieuwe normaal. Dat betekent nogal wat. Als ik nu mijn lokale krantje lees, dan is er nog steeds maandelijks de “bijlage 50 plus†met allerlei leuke reisjes voor 50 plussers. Beste uitgever, is mijn gedachte dan: pas je aan de nieuwe realiteit aan.

Voor zowel de werknemer als de werkgever is er een opgave

Als de werknemer in In Noord-Holland Noord relevant wil blijven, moet hij een omslag maken op het gebied van onderwijs en scholing. Nederland scoort vergeleken met andere Europese landen goed op een leven lang leren. Er is wel een ‘maar’. Namelijk de meerderheid van de werknemers richt zich in leven-lang-lerenprogramma’s hoofdzakelijk op de korte termijn. Er moet een omslag worden gemaakt van de korte termijn en incidenteel naar continu leren op het werk. Dus niet snel een cursusje, maar investeren in continue ontwikkeling en voorbereiding op een toekomst die vraagt om adaptiviteit tot op zijn minst 67 jarige leeftijd.

Voor de werkgever ligt er een belangrijke opgave. Identificeer de toekomstige gevraagde capaciteiten en vaardigheden en communiceer hierover met uw medewerkers om hen duidelijkheid en richting te geven over de toekomst van hun werk. Maar bovenal stimuleer leergedrag en maak dit onderdeel van de kernwaarden van het bedrijf.

Op deze manier slagen we erin de arbeidsmarkt bewegend te houden en van menselijk kapitaal te profiteren. Ook als dat wat grijzer is.

Thijs Pen­nink
Ont­wik­ke­lings­be­drijf NHN

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Thuis

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond