Thuis

Thuis is de meest belangrijke plaats in ons leven; het bevordert onze fysieke en mentale gezondheid.


Alkmaar
Bij een gebrek aan een thuisgevoel, loop je meer risico op stress. Een huis en je daar kunnen thuis voelen is dus belangrijk. Een huis kunnen we niet geïsoleerd zien. Een huis heeft een omgeving. We willen in de omgeving van ons huis werken, vrienden ontmoeten, recreëren in de natuur, de stad ingaan en een kroeg kunnen vinden. Een huis, een plek voor iedereen is maatschappelijk gezien bijzonder belangrijk.

De opgave om dit te ook daadwerkelijk te bieden is complex. Functies verdringen elkaar om schaarse ruimte. Een volwaardig thuis vraagt ook om natuur in de nabijheid, fraaie stedelijke en culturele voorzieningen en weginfrastructuur om alle functies ook te kunnen bereiken. Binnen de ruimtelijke ordening wordt geprobeerd alle belangen af te wegen. Duidelijk mag zijn dat lang niet altijd iedereen tevreden is met de afweging die wordt gemaakt.

Een huis kan voor verschillende doelgroepen een totaal verschillende lading hebben. Er is een groot verschil tussen een young urban professional die graag stedelijk woont en niet direct grondgebonden hoeft te wonen. Voor een jong gezin kan een huis met tuin(tje) doorslaggevend zijn voor het vinden van een thuis. Andere categorieën waarmee we rekening moeten houden zijn in willekeurige volgorde: spoedzoekers, buitenlandse medewerkers en expats. In onze regio Holland boven

Amsterdam is op dit moment het vraagstuk van huisvesting van tijdelijke buitenlandse medewerkers een grote opgave. Terwijl het van groot belang is voor het functioneren van de regionale economie, slagen we er maar moeilijk in deze doelgroep een menswaardige huisvesting te bieden. Belangen botsen.

Zo vinden veel buitenlandse medewerkers huisvesting op vaak verouderde vakantiecomplexen. Los van de maatschappelijke problematiek die hier uit voortkomt, is er tegelijkertijd een claim om deze accommodaties weer te herwaarderen tot volwaardige toeristische accommodaties, want de groeiende stroom van inkomende toeristen willen we natuurlijk ook op een goede en verantwoorde wijze huisvesten. Ook op de opwaardering van toeristische verblijfsaccommodaties is de regio actief.

Per saldo is de conclusie dat de wens om iedereen een fatsoenlijk en veilig thuis te geven, makkelijker uit te spreken is dan te vertalen in een praktische oplossing.

Thijs Pennink
Ontwikkelingsbedrijf NHN

Meer nieuws van Thijs Pennink

Thijs Pennink

Vooruitblikken

Thijs Pennink

Pitstop

Thijs Pennink

Cijfers

Thijs Pennink

Grijs Werkt

Thijs Pennink

Familiebedrijf

Thijs Pennink

Op zoek naar het unieke

Thijs Pennink

Regionaal DNA

Thijs Pennink

Tulpen boven Amsterdam

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Een regio met IMPACT

Thijs Pennink

Gewone woonwensen

Thijs Pennink

Vakantie

Thijs Pennink

AVG, zin of onzin?

Thijs Pennink

Het jaar van de hond