Infra

Nieuwe rijbaan en fietsonderdoorgang open bij Brug Ouderkerk

Fietsonderdoorgang beter voor verkeersveiligheid en doorstroming op N522

Nieuwe rijbaan en fietsonderdoorgang open bij Brug Ouderkerk

De nieuwe zuidelijke rijbaan van de Burgemeester Stramanweg (N522) bij Ouderkerk aan de Amstel is sinds 5 mei 2023 open voor het verkeer richting Amsterdam Zuidoost. Tegelijkertijd is ook de fietsonderdoorgang onder dat deel van de provinciale weg geopend voor fietsers en voetgangers. 

Nieuwe zuidelijke aansluiting

Op 5 mei konden automobilisten op de N522, die richting Amsterdam Zuidoost gingen, voor het eerst over de nieuwe zuidelijke aansluiting met de Brug Ouderkerk rijden. Met de opening van de nieuwe aansluiting, kunnen bussen bij een geheel vernieuwde bushalte langs de Burgemeester Stramanweg stoppen en busreizigers richting Amsterdam Zuidoost laten in- en uitstappen. Het verkeer in de tegengestelde richting rijdt tijdelijk over versmalde rijstroken, zodat de middenberm tussen de beide rijbanen aangelegd kan worden.

Eerste fietsonderdoorgang open voor fietsers

Fietsers en voetgangers konden op 5 mei als eerste door de nieuwe onderdoorgang bij Ouderkerk aan de Amstel gaan. Met deze nieuwe onderdoorgang kruisen fietsers (en voetgangers) de Burgemeester Stramanweg (N522) ongelijkvloers. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de N522 beter door. Met de opening van de onderdoorgang vervalt de gelijkvloerse fiets- en voetgangersoversteek over de provinciale weg (N522) tussen Hoger Einde-noord en Hoger Einde-zuid. Ook aan de westelijke zijde van de Amstel werkt de provincie aan een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Naar verwachting wordt de nieuwe onderdoorgang aan deze zijde van de Brug Ouderkerk eind mei geopend voor fietsers en voetgangers.

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

Samenwerking provincie en gemeenten

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd. Op een aantal restwerkzaamheden en beplanting na, zijn de werkzaamheden halverwege 2023 afgerond.

Vorig bericht °neo by Five Degrees helpt mkb-kredietverstrekkers met rule engine
Volgend artikel David van der Plicht nieuwe Head of Risk van eFlow Processing

Nu op WijNoordHolland