ICT

Provincie werkt vestigingsvoorwaarden datacenters verder uit

Hollands Kroon en provincie organiseren op donderdag 29 juni informatiebijeenkomst

Besluit kabinet onderschrijft belangrijke uitgangspunten Noord-Hollandse datacenterstrategie

De provincie Noord-Holland heeft een datacenterstrategie opgesteld met daarin voorwaarden voor de vestiging en duurzame ontwikkeling van datacenters. In de strategie zijn de belangrijkste uitgangspunten vastgelegd. Zo is bijvoorbeeld besloten dat nieuwe datacenters zich alleen binnen drie gemeenten (Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon) mogen vestigen. 

Vestigingsvoorwaarden uitwerken

Op dit moment werkt de provincie samen met gemeenten, de datacentersector en water- en energiebedrijven aan de uitwerking van de vestigingsvoorwaarden die in de strategie zijn geïntroduceerd. Het gaat om vestigingsvoorwaarden gericht op het verminderen van de impact op landschap, energie- en watergebruik. De voorwaarden stelt de provincie later dit jaar vast nadat belanghebbenden zijn geconsulteerd en na instemming van gemeenten.

Informatiebijeenkomst

De gemeente Hollands Kroon organiseert op donderdag 29 juni in samenwerking met de provincie een informatiebijeenkomst waar de voorwaarden worden toegelicht. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden over de bijeenkomst.

Vorig bericht HR-platform Settly haalt €6 miljoen op
Volgend artikel Kick-off van EFRO-project Agri Fieldlab Waterstof NHN

Nu op WijNoordHolland