Event

Kick-off van EFRO-project Agri Fieldlab Waterstof NHN

Agri Fieldlab Waterstof NHN wordt praktijkomgeving en fysieke hotspot voor waterstofinnovatie

Kick-off van EFRO-project Agri Fieldlab Waterstof NHN

Andijk,
Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy Coalition realiseren met agrarisch ondernemers en diverse andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector. Het Agri Fieldlab Waterstof NHN moet de praktijkomgeving zijn waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan waterstoftoepassingen en -infrastructuur.

Kick-off op 6 juli

Op donderdag 6 juli vindt de kick-off van het Agri Fieldlab Waterstof NHN plaats. Voor deze feestelijke dag wordt gebruik gemaakt van de gastvrijheid van Rainbow Colors in Andijk, een van de deelnemers in het EFRO-project Agri Fieldlab Waterstof NHN. Rainbow Colors is gevestigd aan de Vleetweg 1 in Andijk.

Wat komt er aan bod?

In een informatief programma gaan de organisaties in op de totstandkoming en het doel van dit project, praten ze over de rol die waterstof kan spelen bij de verduurzaming van de agrarische sector, wordt er een beeld gegeven over hoe de financiële wereld kijkt naar de waterstofeconomie en gaan ze met agrarisch ondernemers en andere betrokkenen in gesprek over hun plannen met waterstof.

Het Fieldlab NHN

Het Fieldlab NHN is een fysieke hotspot voor waterstofinnovatie. Bedrijven en organisaties die aansluiten kunnen hier experimenteren met waterstoftoepassingen in zware machines en onderzoek doen hoe deze toepassingen in de bedrijfsvoering in agrarische bedrijven opgenomen kan worden. Daarnaast kunnen ze diverse onderzoeken doen naar de wijze en mogelijkheden van de inzet van waterstof binnen verschillende toepassingen in de agrarische sector en de impact van deze toepassingen op milieu, natuur en samenleving. Ook kan er onderwijs worden ontwikkeld voor technici en overig personeel en kan men plannen ontwikkelen en uitdragen hoe deze toepassingen opgeschaald kunnen worden voor toepassing in regio Noord-Holland Noord.

Sneller voldoen aan klimaatakkoord

Het Fieldlab Waterstof NHN is een belangrijk instrument voor het toekomstbestendig maken van de agribusiness. Door toepassing van waterstof in de bedrijfssituatie kan de sector sneller en beter voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord.

Vorig bericht Provincie werkt vestigingsvoorwaarden datacenters verder uit
Volgend artikel Regionale Energiestrategie wordt geactualiseerd

Nu op WijNoordHolland