Arbeidsmarkt

WW-uitkeringen Groot Amsterdam 18% gedaald

Daling van ruim 400 uitkeringen t.o.v. maand eerder

WW-uitkeringen Groot Amsterdam gedaald

Amsterdam,
Het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam komt eind juli uit op 14.273. Een daling van ruim 400 uitkeringen ten opzichte van een maand eerder (2,7%). Landelijk daalt het aantal WW-uitkeringen op maandbasis met 2,5% en komt uit op 156.636. Ten opzichte van januari 2022 daalde het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 18%; van 17.315 naar 14.273. Dit is in lijn met de landelijke daling van 19%.

Meeste WW-uitkeringen bij bedrijfseconomische en administratieve beroepen

Het grootste aantal WW-uitkeringen is te zien bij bedrijfseconomische- en administratieve beroepen. Eind juli stonden 3.287 mensen in Groot Amsterdam als werkzoekend ingeschreven voor een dergelijk beroep (denk bijvoorbeeld aan receptionisten, administratief medewerkers en boekhouders). Dit is 23% van het totale aantal WW-gerechtigden in Groot Amsterdam. De meerderheid binnen deze beroepsgroep is op zoek naar een administratief beroep (1.795). Dit hoge aantal is mede te verklaren doordat het een grote beroepsgroep betreft, maar ook doordat veel werkzoekenden op zoek zijn naar een dergelijke functies. De concurrentie onder werkzoekenden is groot, waardoor de kans op een baan minder gunstig is. Ook bij de beroepsgroep managers (1.880) en commerciële beroepen (1.438) worden relatief veel WW-uitkeringen verstrekt.

Merendeel korter dan 6 maanden werkzoekend

De meeste WW-gerechtigden zijn minder dan 6 maanden werkzoekend. In Groot Amsterdam gaat het om 8.038 werkzoekenden. Dat is meer dan de helft (56%). 2.931 werkzoekenden staan tussen de 6 en 12 maanden ingeschreven (21%) en 3.304 (23%) staat langer dan een jaar ingeschreven. De kans op uitstroom naar werk is het grootst in de eerste 6 maanden van werkloosheid. “Het is daarom belangrijk dat werkzoekenden zich in een vroegtijdig stadium breed oriënteren op de arbeidsmarkt,” aldus Anita Oonk, rayonmanager bij UWV. “Dit kan door informatie te raadplegen over kansrijke en minder kansrijke beroepen, een opleiding te volgen of door naar werk te zoeken op basis van skills en vaardigheden. Het dashboard skills kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Het dashboard laat onder andere zien welke skills van minder kansrijke beroepen overlap hebben met skills van kansrijke- en overstapberoepen. Daar liggen dus kansen.”

Vorig bericht Recordpoging podcasts maken op Dutch Media Week
Volgend artikel Inschrijving geopend voor Noord-Hollandse Circulaire Innovatie Top 20

Nu op WijNoordHolland