Infra

Provincie zet slimme maatregelen in voor verkeer

Toolbox Smart Mobility draagt bij aan veilig, slim en snel verkeer

Provincie zet slimme maatregelen in voor verkeer

De provincie Noord-Holland zet steeds vaker slimme (technologische) maatregelen in voor het verkeer en heeft 95 tools gebundeld in de Toolbox Smart Mobility.

Drukkere wegen voorkomen en verkeersveiligheid verhogen

Slimme maatregelen zijn nodig om bijvoorbeeld slim met de schaarse ruimte om te gaan, want het is druk op de Noord-Hollandse wegen en de komende jaren wordt het naar verwachting nog drukker. Er staan veel werkzaamheden en evenementen gepland en er worden tot 2030 184.000 woningen bijgebouwd. Die woningen moeten bereikbaar zijn maar het zorgt ook voor extra (bouw)verkeer. De aanleg van nieuwe wegen is dan niet altijd een optie. Door nieuwe technieken in te zetten kan het verkeer beter verspreid worden. Ook kunnen slimme maatregelen helpen de verkeersveiligheid te verhogen of om sneller, gerichter en persoonlijker te communiceren met de omgeving en (vaar)weggebruikers.

Succesvolle voorbeelden

Een voorbeeld uit de Toolbox Smart Mobility is een spaarpaal in de straat die voor elke auto die zich aan de maximumsnelheid houdt geld in een digitale spaarpot ‘stopt’. Zo kunnen inwoners sparen voor een (lokaal) goed doel en komt het de verkeersveiligheid ten goede. Samen met werkgevers stimuleert de provincie duurzaam reizen onder medewerkers, bijvoorbeeld door buiten de spits te reizen, zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken of thuis te werken. Een ander voorbeeld is het gebruik van slimme camera’s tijdens de Grand Prix in Zandvoort waar 300.000 bezoekers op afkwamen. Slimme camera’s op de toegangswegen van en naar Zandvoort telden het aantal in- en uitgaande fietsers. Aan de hand van deze data konden extra maatregelen genomen worden om het verkeer veilig, slim en snel van en naar het circuit te leiden.

Herkomst- en bestemmingsanalyse

Ook een herkomst- en bestemmingsanalyse is een slimme maatregel die tijdens werkzaamheden aan de N243 en N244 in Alkmaar is toegepast. Met data uit smartphones en navigatiesystemen wordt inzichtelijk waar het verkeer vandaan komt en naartoe gaat. Dat geeft een goed beeld van welke verkeersstromen belangrijk zijn, op welke wegen extra (tijdelijke) verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden en welke weggebruikers geïnformeerd moeten worden.

Kennis delen

De provincie deelt de opgedane kennis en ervaringen graag met andere wegbeheerders. De provincie heeft daarom 95 slimme maatregelen gebundeld in de Toolbox Smart Mobility. Deze is onlangs uitgebreid met maatregelen voor de studie- en planfase van projecten.

Privacy

De provincie gaat erg zorgvuldig om met de data van weggebruikers. Toch is het begrijpelijk dat het gebruik van slimme maatregelen vragen kan oproepen. De maatregelen die genoemd zijn in de Toolbox Smart Mobility worden ingezet door leveranciers die privacy hoog in het vaandel hebben staan. De provincie stelt dan ook altijd de eis dat de diensten voldoen aan de geldende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bovendien wordt bij de inzet van Smart Mobility maatregelen geen informatie verzameld die te herleiden is tot personen.

Slim, schoon en veilig reizen

De provincie investeert volop in Smart Mobility maatregelen om slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland mogelijk te maken. Voor nu en in de toekomst. Voor de Toolbox Smart Mobility werkt de provincie hierin samen met adviesbureau XTNT.

Vorig bericht Stijging overslag en nieuwe gronduitgifte Amsterdamse haven
Volgend artikel Amsterdam focust op toegevoegde waarde voor internationale bedrijven

Nu op WijNoordHolland