Digitalisatie

Nederland moet kansen voor digitale samenwerking benutten

Met verbeterde Europese digitale samenwerking kunnen bedrijven jaarlijks besparen

Nederland moet kansen voor Europese digitale samenwerking benutten

Bron: Johan de Jong, Expert Digitale Overheid bij CGI Nederland

Met de recente goedkeuring en inwerkingtreding van de Interoperable Europe Act door de Europese Raad, wordt beoogd de samenwerking en digitale uitwisseling tussen EU-overheidsorganisaties te verbeteren. Deze verordening is, naast het uitwisselen van informatie, ook gericht op het delen van ‘IT-oplossingen’ en het stimuleren van innovatie en ondersteuningsmaatregelen.

Betere digitale samenwerking kan leiden tot besparing

Momenteel ondervinden burgers en bedrijven veel moeilijkheden bij het gebruik van overheidsdiensten in andere EU-landen. Dit komt onder andere door onverenigbare systemen en procedures. Door deze knelpunten aan te pakken kan een aanzienlijke besparing van tijd en kosten worden gerealiseerd en het vertrouwen in de overheid worden vergroot. Voor bedrijven kan een verbeterde Europese digitale samenwerking een jaarlijkse besparing tussen de 5,7 en 19,2 miljard euro betekenen.

Actie nodig

Ondanks de noodzaak lijkt er binnen de overheid en de politiek op dit moment beperkte aandacht te zijn voor de gevolgen en kansen die deze nieuwe verordening met zich meebrengt. Zelfs in Europese verkiezingsprogramma’s wordt dit onderwerp nauwelijks belicht. Met een implementatietermijn tot 2025 moeten we actie ondernemen om de kansen voor burgers en het bedrijfsleven te benutten.

Vijf adviezen om doelen te bereiken

  • Geef prioriteit aan en stimuleer actief Europese digitale samenwerking vanuit de politiek, en zorg voor de benodigde financiële middelen.
  • Richt je op het wegnemen van belemmeringen, zoals onbekendheid met de verordening en de complexiteit van grensoverschrijdende implementatie.
  • Zorg voor de invulling van randvoorwaarden, zoals een dekkend netwerk van Europese digitale identiteiten voor bedrijven.
  • Werk nauw samen met ICT-bedrijven bij de uitvoering van Europees beleid en wet- en regelgeving, en vergroot zo de executiekracht van de overheid.
  • Streef ernaar het beheer en de doorontwikkeling van gedeelde Europese IT-oplossingen deels in Nederland te vestigen, om zo werkgelegenheid te behouden.
Vorig bericht RoVe Autoservice wordt Autovakmeester RoVe
Volgend artikel Payhawk kiest tennisprof Grigor Dimitrov als merkambassadeur

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland