Agri

Natuurlijk alternatief voor kunstmest voorgelegd aan EU-landen

Conceptvoorstel RENURE gepubliceerd om chemische meststoffen te vervangen

Natuurlijk alternatief voor kunstmest voorgelegd aan publiek en EU-landen

Vorige week heeft de Europese Commissie een conceptvoorstel gepubliceerd om mogelijk te maken dat boeren hun land bemesten met kunstmest die is gemaakt van dierlijke mest, RENURE genaamd. Hiervoor is een kleine wijziging nodig in een bijlage bij de bestaande Europese regels over meststoffen in het milieu, de nitraatrichtlijn. Dit gaat via een uitvoeringswet waarmee de 27 EU-landen moeten instemmen, na input van belanghebbenden. Het eindresultaat wordt voorgelegd aan het Europees Parlement dat eventueel bezwaar kan aantekenen. Deze procedure neemt ongeveer vier maanden in beslag.

Wetenschappelijk onderzoek

Het voorstel is gebaseerd op een rapport van het Joint Research Centre, dat wetenschappelijk onderzoek doet voor de EU, en na overleg met de nationale overheden. Nu kunnen belangstellenden gedurende vier weken hun input leveren op het voorstel. Na deze periode moet het voorstel worden goedgekeurd in het zogenoemde nitraat comité, dat bestaat uit experts van nationale overheden die de 27 EU-landen vertegenwoordigen. Als die een positief besluit nemen, heeft het Europees Parlement nog drie maanden de tijd om een eventueel veto uit te spreken, als het van mening is dat de aanpassing tegen het doel van de wet ingaat. Daarna kan de Commissie formeel goedkeuren.

Achtergrond

De nitraatrichtlijn verplicht de EU-landen ervoor te zorgen dat voor elk landbouwbedrijf de hoeveelheid dierlijke mest die elk jaar, ook door de dieren zelf, op of in de bodem wordt gebracht, niet meer bedraagt dan 170 kg stikstof (N) per hectare. Dit vanwege de grote gevolgen die de uitstoot van deze mest heeft op de kwaliteit van onder andere de lucht en het drinkwater. Sinds het bestaan van de wetgeving heeft wetenschappelijke en technologische vooruitgang in mestverwerkingstechnieken de productie van kunstmest op basis van dierlijke mest (RENURE) mogelijk gemaakt. RENURE staat voor ‘REcovered Nitrogen from manURE’. Onder de juiste omstandigheden kunnen deze nieuwkomers chemische meststoffen vervangen.

Vorig bericht RoVe Autoservice wordt Autovakmeester RoVe
Volgend artikel Payhawk kiest tennisprof Grigor Dimitrov als merkambassadeur

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland