Transport

Hoe ziet toekomstige tank- en laadbehoefte eruit?

CEH heeft minimaal 2 duurzame energiebronnen en is vooral gericht op zwaar wegtransport en binnenvaart

Hoe ziet toekomstige tank- en laadbehoefte eruit?

Een Clean Energy Hub (CEH) is een openbaar tank-, laad- of bunkerstation dat verduurzaming van goederenvervoer mogelijk maakt. Hoe ziet de tank- en laadbehoefte eruit in de toekomst? En wat betekent dit voor CEHs? Onderzoek helpt een mismatch tussen vraag en aanbod te voorkomen.

Onderzoek

Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft deed onderzoek naar de benodigde tank- en laadinfrastructuur in 2030 in opdracht van het programma Clean Energy Hubs. Ze onderzochten hoeveel publieke laad- en vulpunten er nodig zijn voor de logistieke sector, om te voldoen aan Europese en nationale beleidsdoelen in 2030. Dit onderzoek is nodig om te voorkomen dat er een mismatch ontstaat tussen de gevraagde energiemix en de aangeboden tank- en laadinfrastructuur. De beleidsdoelen zijn:

  • De uitstoot met 13% verminderen voor de hele mobiliteitssector (wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart) in 2030 (Europese verplichting);
  • Voldoen aan een vastgesteld aantal laad- en vulpunten voor duurzame energie in 2030.

Meer laad- en vulpunten nodig

Om deze beleidsdoelen te behalen heeft CE Delft 5 scenario’s doorberekend. Dit zijn scenario’s met bijvoorbeeld veel vraag naar biobrandstoffen of elektriciteit voor vrachtverkeer om de doelen te halen. Deze scenario’s leiden tot verschillende behoeften aan alternatieve tank- en laadinfrastructuur. De resultaten geven inzicht in hoeverre de initiatieven uit de markt om Clean Energy Hubs te ontwikkelen, bijdragen aan de doelen. En uit welke energiedragers de energiemix moet bestaan en hoeveel we daarvan nodig hebben. CE Delft concludeert dat er in elk scenario nog flink wat laad- en vulpunten bij moeten komen de komende jaren. Het aantal verschilt per energiebron.

Programma Clean Energy Hubs

Het programma Clean Energy Hubs (onderdeel van programma Goederenvervoercorridors van BO-MIRT) is een samenwerking van provincies, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en havenbedrijven.

Vorig bericht Plannen voor provinciale wegen bij Agriport en Medemblik
Volgend artikel Ruimte voor 2 nieuwe zonneparken in gemeente Haarlemmermeer

Nu op WijNoordHolland