Fiets

Vooral eigen gedrag bepalend bij elektrische fietsongevallen

Belangrijkste oorzaak ongevallen bij elektrische fietsers is eigen gedrag

Vooral eigen gedrag bepalend bij elektrische fietsongevallen
Dit is een expertquote van Djorike Palma, VeiligheidNL. Aanleiding: E-bikes gaan sneller dan gedacht en de Fietsersbond Amsterdam wil een snelheidslimiet.

Het grootste deel van de ongevallen met elektrische fietsers betreft een ongeval zonder botsing met een andere verkeersdeelnemer (enkelvoudig). Vooral het eigen gedrag is bepalend. Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL naar ongevallen met (elektrische) fietsers en snor- en bromfietsers in de periode 2020-2021. De steekproef van slachtoffers van deze ongevallen is representatief voor slachtoffers in heel Nederland.

Ongevallen voorkomen door eigen gedrag

Fietsen draagt bij aan een gezond leven. Mensen moeten dit blijven doen, maar daarbij geen onnodige risico’s nemen. E-bike-ongevallen zijn te voorkomen door goed opletten en goed sturen. Daarnaast is het belangrijk fietsgedrag en -snelheid aan te passen aan de verkeersomgeving en toestand van de weg. Ook het dragen van een fietshelm is aan te bevelen: het vermindert de kans op hersenletsel met een derde.

Vooral enkelvoudige ongevallen met elektrische fiets

Van de fietsslachtoffers die op de SEH-afdeling zijn behandeld, reed 36 procent op een elektrische fiets. Van de ongevallen met de elektrische fiets was 69 procent enkelvoudig (zonder botsing met een andere verkeersdeelnemer), in 24 procent van de gevallen was het ongeval meervoudig. Als een elektrische fietser botste met een andere verkeersdeelnemer, dan was dat vooral met een andere fietser (4 procent) of met een auto (4 procent). Een kwart van alle slachtoffers op een e-bike had hersenletsel.

Oorzaken ongevallen elektrische fietsers

De belangrijkste oorzaak van ongevallen bij elektrische fietsers is het eigen gedrag (43 procent), ongeacht leeftijd. Dan gaat het bijvoorbeeld om niet goed opletten of een stuurfout maken. De toestand van de weg werd door de slachtoffers van een ongeval met elektrische fiets significant vaker als (mede)oorzaak van het ongeval genoemd dan door de slachtoffers op een gewone fiets (34 procent versus 23 procent). Te hard rijden is in mindere mate een oorzaak bij ongevallen (2 procent bij gewone fiets, 3 procent bij elektrische fiets)

Als we kijken naar snelheid tijdens ongevallen op de elektrische fiets zien we dat slachtoffers die jonger zijn dan 55 jaar vaker in een snel tempo (16-25 km/u) en racetempo (>25 km/u) fietsten.

55-plussers op de e-bike of gewone fiets hadden juist vaker een ongeval terwijl zij stil stonden of een normaal tempo (5-15 km/u) of langzaam tempo fietsten (<5 km/u). Eenzijdige ongevallen kwamen vooral door evenwichtsverlies (49 procent). Letsel door op- en afstappen kwam bij 23 procent van de eenzijdige ongevallen voor. Elektrische fietsers hadden niet vaker letsel door het op- of afstappen dan gewone fietsers.

Vorig bericht HubSpot biedt WhatsApp-integratie om klantcommunicatie te versterken
Volgend artikel Flatline helpt OGER bij innovatieve rebranding

Nu op WijNoordHolland