Subsidie

Subsidie voor verbeteren bedrijventerrein in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland stelt voor 2023 €425.000 beschikbaar voor verbetering bedrijventerreinen

Subsidie voor verbeteren bedrijventerrein in Noord-Holland

Foto: Provincie Noord-Holland

Al bijna 20 jaar stimuleert de provincie de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd. 

‘Bijdrage aan energietransitie en circulaire economie’

Ilse Zaal, gedeputeerde Economie: “Bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat horen toekomstbestendige bedrijventerreinen. De aanwezigheid van deze locaties zijn een basisvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Daarnaast kunnen de werklocaties ook een grotere bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de energietransitie en circulaire economie. De aanvragen die wij de afgelopen jaren hebben goedgekeurd waren vrijwel allemaal gericht op het stimuleren van collectieve duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen. Denk aan het realiseren van voorzieningen op het gebied van energie, grondstoffen en verkeer en vervoer die leiden tot een lagere milieubelasting en/of efficiënter ruimtegebruik.”

Subsidie

Gemeenten en ondernemingen kunnen een subsidie aanvragen voor het inrichten van een organisatie voor het beheer van een bedrijventerrein. Ook is het mogelijk een subsidie te krijgen voor het initiëren van duurzame maatregelen. Daarnaast kunnen alleen gemeenten een subsidie aanvragen voor het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Projecten waarin veel duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen maken grote kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof en maatregelen voor het hergebruik van afval. Gemeenten en ondernemingen kunnen meer informatie over de Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 2022 (OTW-regeling) vinden op de subsidiepagina.

Vorig bericht Grote Westfriesland Debat in Grootebroek
Volgend artikel BUX en BlackRock bundelen krachten

Nu op WijNoordHolland