Nieuws

Provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder verstevigen hun samenwerking

Provincie en Den Helder bundelen krachten in samenwerkingsagenda.


Den Helder staat voor grote opgaven, namelijk de uitbreiding van de marine-activiteiten in de haven en het faciliteren van alle activiteiten die met de komst van de windparken op zee gepaard gaan. De oplossingen liggen niet binnen het bereik van de gemeente alleen, hiervoor is samenwerking met de provincie en ook andere overheden meer dan noodzakelijk. De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland hebben daarom op 4 december 2018 de intentie uitgesproken om hun bestaande samenwerking te verstevigen en samen met andere overheden, onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven in de komende tijd een werkagenda op te stellen.

Den Helder gaat een grote rol spelen in energie- en klimaatdoelstellingen die het Rijk heeft vastgesteld. In de komende periode zullen op de Noordzee een aantal grote windparken verrijzen. Den Helder wil de haven geschikt maken voor de bedrijven die deze plaatsen, het Helderse bedrijfsleven biedt haar expertise op het gebied van logistiek en onderhoud ervan aan en de mogelijkheden voor de aanlanding van energie van zee worden onderzocht. Daarnaast is de Koninklijke Marine in Den Helder van plan om haar vloot uit te breiden en te vernieuwen, zoals in de Defensienota 2018 is omschreven. Deze beide ontwikkelingen kunnen een grote impuls betekenen voor de hele regio.

Om deze kansen te kunnen benutten zal de samenwerking tussen de provincie en de gemeente zich richten op de ontwikkeling van de haven, natuurverbetering, bereikbaarheid over weg en water, het vitaliseren van de stad, energietransitie en op de verdere ontwikkeling van kennisconcentratie rondom het maritieme cluster in Den Helder.

Vorig bericht Atos Amstelveen gaat innovaties in kwantumcomputing versnellen met introductie Global R&D Lab
Volgend artikel Koning beëdigt Arthur van Dijk (55) als commissaris van de Koning Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland