Subsidie

Extra subsidie voor gratis duurzaamheidsadvies dorpshuizen

Subsidiepot om verduurzaming te ondersteunen wordt verhoogd met € 134.000

Extra subsidie voor gratis duurzaamheidsadvies dorpshuizen

Provincie Noord-Holland biedt gratis advies en ondersteuning aan eigenaren van onder andere scholen, zorginstellingen, theaters (culturele ANBI’s) en andere maatschappelijk vastgoedbeheerders om hun gebouwen te verduurzamen. Voor de doelgroep dorps- en buurthuizen en wijkcentra is extra subsidie vrijgemaakt. Het subsidieplafond van € 500.000,- wordt met € 134.000,- opgehoogd.

Steun voor wijkcentra, buurt- en dorpshuizen

De provincie roept buurt- en dorpshuizen en wijkcentra in Noord-Holland die bezig zijn met het verduurzamen van hun pand om hier gebruik van te maken. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn te vinden op de website van de provincie.

Gratis advies

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen naast de subsidie ook 60 uur hulp krijgen bij het in kaart brengen van hun duurzaamheidsvraagstuk. Ze krijgen een complete doorlichting van hun pand, een energiescan en maatwerkadvies over verduurzamingmaatregelen. Ook worden ze geholpen met het aanvragen van subsidies voor de uitvoering van de maatregelen.

Het ontzorgingsprogramma

Het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is opgezet om de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen. Het programma begrijpt dat het verduurzamen van gebouwen vaak een grote uitdaging is voor kleine vastgoedeigenaren, vooral in de maatschappelijke sector. Daarom biedt het programma concrete ondersteuning om deze eigenaren te helpen bij het realiseren van duurzame stappen. Inmiddels zijn al 260 panden dankzij deelname aan het programma geholpen. Het programma heeft als doel om concrete stappen te zetten richting een duurzame toekomst en is samenwerking van de 12 provincies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aanmelden en contact

Aanmelden voor het programma kan door het aanvraagformulier in te vullen of te bellen of mailen met de duurzaamheidscoach van Dorpswerk Noord-Holland die namens de provincie deze regeling uitvoert: Martijn Mewe via maatschappelijkvastgoed@dorpswerknh.nl of 06 – 5021 52 82.

Vorig bericht 14 faillissementen in week 16 in Noord-Holland
Volgend artikel Whello biedt nieuwe medewerker ruimte voor side-hussles

Nu op WijNoordHolland