Financieel

Ondernemers kiezen vaker voor MKB verzuim-ontzorgverzekering

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is aan een opmars bezig

Steeds meer ondernemers kiezen voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering; stijging van bijna 150 procent

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is aan een opmars bezig. Deze verzekering vergoedt niet alleen verzuimkosten, maar biedt ook extra dienstverlening om ondernemers te ontzorgen in het geval van een zieke werknemer. Uit recente cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat de keuze voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering met 146 procent is toegenomen in een jaar tijd.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Ziekteverzuim onder werknemers is in het afgelopen kwartaal wederom gedaald. Toch ligt het ziekteverzuim nog altijd ver boven de periode van voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Dit blijkt uit cijfers die CBS onlangs heeft gepubliceerd. Dit vraagt veel van werkgevers. Niet alleen het loon moet doorbetaald worden, maar werkgever en werknemer hebben bijvoorbeeld ook een aantal re-integratieverplichtingen die al vanaf de eerste week van ziekmelding ingaan. In het mkb hebben de meeste ondernemers geen afdeling HR die dit soort zaken oppakt. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een verzuimverzekering.

Volgens de meest recente data van het Verbond van Verzekeraars is er een opvallende verschuiving gaande in de verzuimverzekeringskeuzes binnen het MKB. Begin 2023 waren er 24.600 bedrijven met een MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Dit betekent een groei van 146 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, toen dit slechts 10.000 bedrijven waren. Deze trend duidt op een duidelijke beweging van traditionele verzuimverzekeringen naar de moderne MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

Loondoorbetaling bij Ziekte

Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Er is een maatregelenpakket vastgesteld, waarmee de risico’s voor (kleine) ondernemers worden beperkt en loondoorbetaling bij ziekte – en alles wat daarbij komt kijken – voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper is geworden.

Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering (VOV), die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. Dit zal de kwaliteit van de re-integratie verbeteren en veel inspanning bij de werkgever weghalen, wat positief is voor zowel werkgever als werknemer. Paul Lammerts, deskundig adviseur van het project Loondoorbetaling bij Ziekte: “Verzuimbegeleiding in het geval van een langdurig zieke werknemer is een vak. Dit is géén doe-het-zelfzaak. Het is daarom belangrijk dat werkgevers goed worden bijgestaan door vakmensen.”

Met het project loondoorbetalingbijziekte.nl probeert MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Verbond van Verzekeraars en diverse brancheorganisaties, bewustwording te creëren onder werkgevers. Wat komt erbij kijken als een werknemer langdurig ziek wordt en hoe kunnen werkgevers zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden? Met onder andere een scan, quiz, video’s, kennisartikelen en toolkit wordt dit zo toegankelijk en interactief mogelijk gemaakt. Mohamed Nabih, projectleider van Loondoorbetaling bij Ziekte: “We raden ondernemers aan zich vooral te laten informeren over de MKB VOV en in gesprek te gaan met hun financieel adviseur of verzekeraar, zodat ze een goede inhoudelijke afweging kunnen maken.”

 

 

Vorig bericht NXT50five opent nieuwe snellaadlocatie bij winkelcentrum Middenwaard, Heerhugowaard
Volgend artikel Tweede participatieronde energie opwekken langs snelweg

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland