Subsidie

Mkb-subsidies beschikbaar voor innovaties

Provincie en Rijk stellen ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor haalbaarheidsprojecten en R&D

Mkb-subsidies beschikbaar voor innovaties

Er is subsidie beschikbaar voor mkb-ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject. In 2023 stellen provincie Noord-Holland en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten kunnen worden ingediend. 

Duurzame en innoverende economie stimuleren

Met de subsidieregelingen MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten wil de provincie Noord-Holland innovaties in het midden en kleinbedrijf bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie. De regelingen zijn er voor Noord-Hollandse mkb-ondernemers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun project. De provincie stelt samen met het Rijk in totaal ruim € 9,5 miljoen beschikbaar.

Ook voor R&D-samenwerkingsprojecten

Mkb-bedrijven kunnen nu ook subsidie aanvragen als zij samen met andere mkb-bedrijven een Research & Development project gaan uitvoeren. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten passen binnen het Missiegedreven Innovatie- en Topsectorenbeleid. Veel ondernemers maakten de afgelopen jaren al gebruik van de regelingen. In 2022 is er aan 132 haalbaarheidsprojecten en 31 R&D-samenwerkingsprojecten subsidie verleend. Het gaat om uiteenlopende initiatieven zoals off-grid elektrische energie door middel van mobiele batterijen en een apparaat dat op eenvoudige en veilige wijze technologie inspecties uit kan voeren onder water.

Subsidie aanvragen

Ondernemers kunnen voor een toelichting kijken op de regeling MIT R&D projecten op MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland – R&D-Samenwerkingsproject, subsidie of voor MIT haalbaarheidsprojecten op MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland – Haalbaarheidsproject, subsidie.

Ondersteuning voor ondernemers

Ondernemers kunnen ook gebruik maken van Investeringsgereedprogramma PIM, het versnellingsprogramma GO! –NH en het Innovatiefonds Noord-Holland. Mogelijk kunnen zij in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit ROMInWest. Ondernemers in Noord-Holland Noord kunnen terecht bij Ontwikkelingsbedrijf NHN voor advies en ondersteuning bij subsidie- en investeringsvragen.

Vorig bericht Regionale Energiestrategie wordt geactualiseerd
Volgend artikel B2Press lanceert affiliate platform op TNW Conference 2023

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland