Symposium

IDEA symposium ‘Energietransitie is Mensenwerk’ op dinsdag 20 september

Symposium brengt persoonlijke verhaal van de mensen die met energietransitie bezig zijn

Het symposium brengt het persoonlijke verhaal van de mensen die met de energietransitie bezig zijn.
Alkmaar,

Incubator IDEA uit Alkmaar organiseert dinsdag 20 september 2022 in samenwerking met Hogeschool Inholland Alkmaar, gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, TNO, New Energy Coalition en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord het symposium ‘Energietransitie is mensenwerk’.

Het symposium brengt het persoonlijke verhaal van de mensen die met de energietransitie bezig zijn. Of het nu de technologie pioniers zijn, de overheid of de professionals van de toekomst die nu nog het onderwijs volgen of gaan volgen. In het symposium wil IDEA het bedrijfsleven, overheid en onderwijs met elkaar verbinden.

Thema’s zijn:

Stedelijke vernieuwing

Bij stedelijke vernieuwing wordt een inkijk gegeven in het project POCITYF. Een smartcity project van de Europese Unie waarin de gemeente Alkmaar een “lighthouse” functie heeft en dus een van de hoofdspelers is. In dit project worden vele miljoenen geïnvesteerd om samen met partijen uit de praktijk innovatieve oplossingen te demonstreren om gebouwen en buurten te verduurzamen. Op een manier zoals het in andere delen van de gemeente, en bij voorkeur in andere Europese steden daarna ook kan.
De energietransitie in een cultuurhistorische stad staat centraal in POCITYF. De gekozen oplossingen hebben te maken met het opwekken, opslaan en slim gebruiken van duurzame energie. Maar dat niet alleen, ook met smart city solutions, mobiliteit, duurzaam bouwen en het betrekken van inwoners bij deze opgave.

Technologie

Systemen van warmte- en elektriciteitsnetten naar moleculen, de opslag en transport van waterstof. Maar ook de marktontwikkeling en flexibilisering van de energiemarkt. Hoe kan iets Smart gemaakt worden en er tegelijk een verdienmodel creëren. Door bijvoorbeeld tijdelijk energie vraag af te schakelen? In de presentaties vertellen mensen hoe dat nu al gebeurt, en wat de ervaringen zijn.

Na de pauze komen de pioniers aan het woord; mensen en bedrijven die nieuwe technologie introduceren, van onderwatervliegers, tot getijdeturbines in de Oosterschelde kering. Maar ook systemen die in potentie alle kustgemeentes en eilanden van elektriciteit kunnen voorzien uit zeegolven. Technologie die bestaat, maar eerst moet dit nog getest en verbeterd worden.

Woningbouw is mensenwerk

Voor het Project Stolpenmeesters hebben studenten van Inholland van werktuigbouw en bouwkunde een ontwerp hebben gemaakt voor het verduurzamen van stolpen. Het project heeft 2 jaar gedraaid, en laat zien hoe lastig het is praktijk en onderwijs bij elkaar te brengen.
Ervaring en advies door Huisfluisteraars over hun project om in opdracht van de Noord-Hollandse energie coöperatie twee stolpen te verduurzamen in samenwerking met de bewoners.
Ervaring van Horizon College over de opleiding projectleider duurzame energie, een nieuwe opleiding in het MBO.
De fixbrigade presentatie: een organisatie die dit in Amsterdam heel praktisch aanpakt. (onder voorbehoud)

Na de pauze: Met aanwezigen en ervaringsdeskundigen wordt een profiel gemaakt van het nieuwe beroep dat ontstaat voor het adviseren en managen van het verduurzamingsproces in de woningbouw. Hierbij zijn ook de NHEC en het duurzaambouwloket die beide ook verduurzamingscoaches aanbieden.

Ivo Opstelten is gevraagd dit gesprek te begeleiden. Hij is directeur Stroomversnelling en kent het onderzoek en onderwijs vanuit zijn vorige functies als Lector en manager bij ECN.

Inschrijven voor het symposium ‘Energietransitie is Mensenwerk’ kan HIER.

Vorig bericht Gemeente Medemblik zoekt meest duurzame ondernemers 
Volgend artikel Glaspoort start binnenkort met het aansluiten van eerste bedrijven in Havengebied Ijmuiden

Nu op WijNoordHolland