Interview WijBusinessNieuws

Interview Esther Zijl: Werken aan welvarende toekomst voor Noord-Holland Noord

'We willen bedrijven stimuleren en helpen om meer circulair te denken en te werken'

Interview Esther Zijl: Werken aan welvarende toekomst voor Noord-Holland Noord

Foto: Esther Zijl, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)

In Noord-Holland bruist het van innovatieve ontwikkelingen. Om bedrijven in de regio verder te prikkelen en te ondersteunen op gebied van innovatie en duurzaamheid, staat Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) klaar om hen een flinke duw in de rug te geven. In samenwerking met en in opdracht van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland werkt het bedrijf aan het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat en het begeleiden van bedrijven bij innoveren, investeren en vestigen. Directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Esther Zijl, benadrukt het belang van samenwerking om tot succesvolle innovaties te komen en bij te dragen aan een duurzame en welvarende toekomst voor Noord-Holland-Noord.

Jullie ondersteunen ondernemers in de regio Noord-Holland Noord. Op welke wijze doen jullie dat?

“Dat doen we op verschillende manieren. Bedrijven kunnen bij ons aankloppen als ze met vragen zitten of advies nodig hebben. Soms worden ze vanuit een gemeenteloket doorverwezen naar ons. Wij helpen ze met het nodige advies en begeleiden hen naar geschikte programma’s voor ondernemers of startups. Daarnaast helpen we hen om in contact te komen met financiers en samenwerkingspartners. Daarnaast zijn wij ook pro-actief op zoek naar kansen voor projecten in de regio. We kijken bijvoorbeeld of er voor bepaalde innovaties subsidies beschikbaar zijn. Hierin werken wij goed samen met het onderwijs en de overheid Dit zorgt ervoor dat het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten”

NHN helpt met investeringen, trekt nieuwe bedrijven aan en draagt bij aan verbetering van het vestigingsklimaat. Waar liggen de prioriteiten de komende jaren voor jullie?

“De energietransitie houdt ons enorm bezig. Op dit moment is er in Noord-Holland Noord sprake van netcongestie. Dat betekent dat het lastig is voor organisaties om een aansluiting te vinden op het stroomnet of die uit te breiden. De innovatieve oplossingen van bedrijven om op andere manieren stroom op te wekken, onafhankelijk van het stroomnet, zijn dus heel interessant. Het is daarnaast van belang om dit gezamenlijk met bedrijven te doen. We werken ook met bedrijven en bedrijfsterreinen om in gezamenlijkheid oplossingen te organiseren. Alles wat met energie en netcongestie te maken heeft, krijgt prioriteit. Natuurlijk werken we ook aan de langetermijndoelstellingen: we kijken waar behoefte aan is en hoe we dit op lange termijn kunnen oplossen. Dat betekent dat er ook gewerkt wordt aan de waterstofeconomie. Het is kansrijk om waterstof op te wekken met zowel wind op zee als met fabrieken. Dat is niet iets wat je hier zomaar in een paar jaar neerzet. Dat vraagt beleid op alle niveaus: gemeentelijk, provinciaal, landelijk en soms zelf Europees.

Naast de waterstofenergie, speelt circulaire economie ook een grote rol. We willen bedrijven stimuleren en helpen om meer circulair te denken en te werken. Een concreet initiatief dat we met partners opstarten, is Biobased Bouwlab. Met dit initiatief willen we kennis bij elkaar brengen over bouwmaterialen die bestaan uit natuurlijke materialen. Dat gebeurt ondertussen al op een aantal plekken in Nederland. Aangezien er in onze regio ook zo gebouwd moet worden, denken we dat het kansrijk is om dat hier eveneens vorm te geven. Er zijn dus veel projecten en trajecten op het draagvlak van economie en duurzaamheid. Maar we moeten uiteraard ook mensen in de regio hebben die dit leuk vinden en er kennis over hebben. We volbrengen deze projecten samen met het onderwijs want zonder mensen, studenten of leerlingen kun je dit niet uitvoeren.”

Je hebt tien jaar lang als directeur van Stichting Forte Kinderopvang gewerkt en sinds een jaar ben je directeur bij NHN. Hoe is de switch bevallen en wat zijn de grootste verschillen?

“Wat enorm leuk is, is dat het domein waarmee het ontwikkelingsbedrijf zich bezighoudt veel breder is dan de kinderopvang. In beide organisaties gaat het om het ontwikkelen van mensen, dus er is wel een grote rode draad. Ik vind het ontzettend leuk om me met duurzaamheid en alle technologische ontwikkelingen in de regio bezig te houden. De verbreding ervan vind ik echt interessant. Wat natuurlijk wel anders is, is dat we aandeelhouders hebben. Zij bepalen uiteindelijk het beleid dat toegepast wordt. Ikzelf ben geen eindverantwoordelijke meer dus dat is wel een groot verschil. De afstemming met alle betrokkenen zorgt ervoor dat sommige dingen trager gaan dan ik zou willen, dus dat is wel even wennen. Maar projecten voor elkaar krijgen in de regio, vind ik wel erg leuk. Het is ook een heel mooi team waarmee we dit samen proberen neer te zetten, dus het is me heel goed bevallen.”

Een tijdje geleden waren de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen in Noord-Holland Noord. Wat hebben jullie de belangstellenden laten zien?

“De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen is een initiatief van WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf NHN, RPAnhn, de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. We hebben als bedrijf uiteraard ook onze eigen deuren geopend samen met de andere bedrijven die hier in gebouw C van Inholland zitten. Dat zijn allemaal startups en innovatieve bedrijven. Mensen konden in gesprek met ons team maar ook kennismaken met andere startups in ons pand. Dat zorgde voor heel veel diverse bezoekers: studenten, werkzoekenden, professionals en ondernemers. Een breed palet waarvan we met sommigen nog verder zullen praten, dus dat is ook wel heel erg leuk. Ik denk dat het z’n doel wel bereikt heeft.”

Wat zijn nu bedrijven die je echt hebben doen verbazen binnen de regio NHN en waarom?

“Het bedrijf Green Simplicity heeft een systeem van ledverlichting ontwikkeld waarmee planten sneller kunnen groeien. Ze creëren hiervoor proefopstellingen om te bepalen wat planten nodig hebben voor optimale groei en oogst. Zodra dit is onderzocht, stellen ze productiesystemen op zodat het voor grotere volumes kan worden toegepast. Dat is best wel futuristisch om te zien, maar er is ook goed over nagedacht. Er worden namelijk veel minder grondstoffen verspild en er wordt heel zuinig omgegaan met energie. Het is iets innovatiefs dat hier in de regio is ontwikkeld en wereldwijd wordt uitgerold. Daar ben ik wel van onder de indruk.

Een ander bedrijf is Fast Feet Grinded. Zij recyclen allerlei soorten schoeisel door deze te verpulveren en de materialen te scheiden. Grote sportschoenleveranciers hebben inmiddels afspraken met hen om deze materialen terug op te kopen zodat zij er dan nieuwe sportschoenen van kunnen maken. Dit is een heel innovatief bedrijf in de circulaire economie. Het lijkt een heel simpel idee, maar op technisch vlak komt daar heel veel bij kijken. Vooral omdat het zo’n internationale keten is. Het innovatieve aspect gaat verder dan alleen het maken van een machine. Je moet ook een positie in die keten kunnen verwerven en ervoor zorgen dat grote partijen je serieus nemen. Dan is er ook nog Cryoworld, een hightech ontwikkelbedrijf dat zich richt op het gebied van cryogene vloeistoffen. Zij focussen zich bijvoorbeeld op het inzetten van vloeibare waterstof als energiedrager en dragen hierdoor bij aan de energietransitie.”

Wat staat er de komende tijd voor Noord-Holland Noord op de agenda?

“We zijn momenteel met drie belangrijke thema’s bezig. Het versterken van de economie, en dan vooral in het perspectief van brede welvaart, is daar één van. Daarnaast is het thema ‘wonen’ belangrijk omdat er momenteel een huizentekort is. Daarmee gerelateerd komt het derde thema ‘bereikbaarheid’. Als je ergens gaat wonen, is het ook wel handig als je daar kan komen. We proberen die drie thema’s zo veel mogelijk aan elkaar te verbinden. Samen met de gemeente, provincie en ondernemers werken we daarom aan een economische agenda voor de regio. We werken hierbij samen met het onderwijs, omdat zij steeds meer betrokken raakt bij deze maatschappelijke ontwikkelingen en haar onderzoek en onderwijs ook hierop zal focussen.”

Hoe kunnen ondernemers met jullie in contact komen?

“Onze deuren staan altijd open. Via onze website kun je een afspraak inplannen met een van onze bedrijfsadviseurs. Ook organiseren we regelmatig evenementen en bijeenkomsten voor ondernemers. Zo kun je op 11 oktober aanstaande tijdens onze Regiosafari in Alkmaar alles horen over verduurzaming en generatiemanagement binnen de gastvrijheidssector. Aanmelden kan op onze website.”

Vorig bericht Onderzoek: 'Witte vlek' pensioenen kleiner dan gedacht
Volgend artikel Noord-Holland investeert in provinciale infrastructuur

Nu op WijNoordHolland