HR

Horecavacatures stijgen in Noordelijk Noord-Holland sneller dan in de rest van Nederland

UWV reikt in publicatie Horeca in Beeld oplossingen aan waarmee werkgevers horecatalent kunnen aantrekken

Horecavacatures in Noordelijk Noord-Holland

De werkgelegenheid in de horeca groeit in Noordelijk Noord-Holland nog steeds, zij het minder sterk dan in het recente verleden. De sector kampt ook op dit moment met een zeer krappe arbeidsmarkt en werkgevers kunnen moeilijk personeel vinden. UWV reikt in de publicatie Horeca in Beeld een aantal oplossingen aan waarmee werkgevers (ongezien) horecatalent kunnen aantrekken.

Zeer krappe arbeidsmarkt

Het aantal werkzoekenden met een horecaberoep en een WW-uitkering ligt met zo’n 321 personen per eind juli 2023 een tiende onder het niveau van een jaar eerder. Toen zochten nog ruim 419 mensen een horecabaan. De horeca heeft te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Werkgevers moeten veel moeite doen om hun vacatures te vervullen. In het eerste kwartaal van 2022 stonden in Noordelijk Noord-Holland volgens de ramingen van UWV 1.900 vacatures open voor horecaberoepen. In hetzelfde kwartaal van 2023 waren dat er 1.800. Ondanks dat het aantal openstaande vacatures is gedaald blijft het voor ondernemers lastig om personeel te vinden en te behouden. Daarom wordt er nog steeds gesproken over een zeer krappe arbeidsmarkt. De meest gevraagde functies waren in 2023 medewerker bediening en kok.

Arbeidsmarktadviseur Bedia Can zegt hierover; “Werkgevers kunnen een loopbaan binnen de horeca aantrekkelijker maken door een pakket van oplossingen slim in te zetten. Met het aanbieden van scholings- en carrièremogelijkheden of door betere arbeidsvoorwaarden aan te bieden kan een werkgever zich onderscheiden. Daarnaast helpt het om op de werkvloer meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van belangrijke soft-skills zoals klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Deze worden in de toekomst steeds belangrijker op de arbeidsmarkt blijkt uit onderzoek van UWV over toekomstverwachtingen van vaardigheden en scholing.”

Een sector in ontwikkeling

UWV werkt met bedrijven, de sector, andere intermediairs en opleiders samen om werkgevers te helpen bij de vervulling van hun vacatures. Zo wordt steeds vaker ingezet op vaardigheden (skills) in plaats van diploma’s. Hierdoor ontstaan kansen voor werkzoekenden die niet direct voor de hand liggen zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of 55-plussers. Ook proberen werkgevers nieuwe vormen van werven uit zoals open hiring, organiseren ze scholing en verbindende activiteiten om medewerkers te boeien en te binden. Het zijn allemaal ontwikkelingen die ertoe moeten leiden dat de vacaturemarkt in de horecasector stabiliseert.

Ontwikkelingen WW-uitkeringen

In juli 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord 4.939 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 2,4% ten opzichte van de maand ervoor. In Zaanstreek/Waterland was de stijging met 1,5% naar 2.660 iets lager. In Zuid-Kennemerland en IJmond werden 3.388 WW-uitkeringen verstrekt, een lichte daling van 0,4%.

Vorig bericht De kracht van gepersonaliseerd promotiemateriaal voor regionale bedrijven in Noord-Holland
Volgend artikel Drie combinaties ontwikkelen 1.150 appartementen in Schalkwijk

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland