Nieuws

Geen nieuwe burgemeester in Koggenland

Procedure nieuwe burgemeester Koggenland voortijdig stopgezet


Op verzoek van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Koggenland heeft de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geadviseerd de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voortijdig stop te zetten.

De minister heeft aan de commissaris laten weten dat zij heeft besloten met het verzoek in te stemmen.

In de vertrouwenscommissie ontbrak het vertrouwen en draagvlak om tot een gedragen voordracht van 2 kandidaten te komen.

Omdat de burgemeester per 1 april 2019 van rechtswege wordt ontslagen vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, zal de commissaris van de Koning (cvdK) in overleg met de gemeenteraad een waarnemend burgemeester benoemen totdat in de vacature kan worden voorzien. De gemeenteraad dient zich eerst opnieuw te bezinnen op de procedure. Na deze bezinning zal de cvdK in overleg met de gemeenteraad aan de minister van BZK opnieuw verzoeken een vacature open te stellen.

Vorig bericht Noord-Hollandse Picnic en Takeaway qua banen snelst groeiende bedrijven van Nederland
Volgend artikel Truckland vernieuwt met 11 DAF trucks een kwart van het wagenpark bij Beentjes Transport Beheer

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland