Gebiedsontwikkeling

Gemeente Zaanstad wijzigt koers toekomstplannen Achtersluispolder

Tussenstap om uiteindelijk tot definitief perspectief te komen

Zaanstad koers plannen Achtersluispolder

Zaanstad,
Het college legt een nieuwe aanpak voor de toekomst van de Achtersluispolder voor aan de gemeenteraad. In het concept perspectief staan de plannen voor dit gebied tot 2040. Zo wil de gemeente Zaanstad hier woningen bouwen en de economie van Zaanstad en de regio te versterken.

Wethouder Wessel Breunesse: ”Zaanstad zoekt goede locaties om huizen te bouwen voor de eigen inwoners èn voor de regio. Maar we hebben ook ruimte nodig voor groei en vernieuwing van de bedrijvigheid. In de nieuwe plannen voor de Achtersluispolder hebben we die balans volgens mij gevonden. In het noordelijk deel van de Achtersluispolder komen woningen en versterken we het groen. In het zuidelijk deel ligt de focus op werken.” Het college legt het concept gebiedsperspectief Achtersluispolder voor aan de gemeenteraad.

Drie zones

In het plan worden drie zones genoemd: Thorbeckzone, Maakgordel (met de deelgebieden Sluiskwartier, Isaac Baartkwartier, Nautisch Cluster) en Havenkwartier. In de Thorbeckezone kan een nieuwe woonwijk komen met maximaal 1250 woningen. Ook is er ruimte voor meer groen. Met ruimte voor recreatie, tuinieren, natuur en sport. In het Sluiskwartier kan wonen en werken naast elkaar bestaan, met minimaal 750 nieuwe woningen. In het Isaac Baartkwartier wordt ingezet op ontwikkeling van nieuwe economische functies. Voor het Nautisch cluster en het Havenkwartier willen we de huidige economische functie te versterken.

4000 arbeidsplaatsen

De Achtersluispolder is een gebied van ruim 200 hectare. Het gebied ligt aan de Zaan en het Noordzeekanaal. Het gebied bestaat uit het bedrijventerrein ten zuiden van de Noorder IJ- en Zeedijk en de strook ten noorden van de dijk tot aan de Thorbeckeweg. Met 420 bedrijven telt het terrein ruim 4000 arbeidsplaatsen. In de Achtersluispolder is veel maakindustrie te vinden. Met het toekomstperspectief wil gemeente Zaanstad praktisch geschoolde banen beschikbaar houden voor Zaanse werknemers.

Samen met ondernemers

In februari 2022 stelde de gemeenteraad de principenota Achtersluispolder vast. Daarmee startte de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein te transformeren. Samen met onder andere ondernemers bekijkt de gemeente de mogelijkheden om in dit gebied wonen en werken te combineren. Het concept perspectief is daar de uitkomst van.

Duurzaam en groen

Met de transformatie van de Achtersluispolder ligt er een grote kans om het gebied duurzamer in te richten, met meer ruimte voor natuur en op een circulaire manier gebouwd en ingericht. Door meer groen en een betere waterberging, kan het gebied de gevolgen van klimaatverandering beter aan. Er komt ruimte om in het groen te sporten, fietsen, wandelen, spelen en elkaar te ontmoeten.

Betere bereikbaarheid

De infrastructuur in en om de Achtersluispolder wilt de gemeente versterken. In het gebied is een impuls nodig voor het openbaar vervoer. Zo kan een aansluiting op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ZaanIJ een grote bijdrage leveren aan de bereikbaarheid. Ook krijgt het fietsnet een uitbreiding met de fietsroute Van Dam tot Dam. Ook komen er nieuwe fietsroutes noord-zuid en in de toekomst een autovrije zeedijk.

Planning en proces

Dit concept perspectief is een tussenstap om uiteindelijk tot een definitief perspectief voor de Achtersluispolder te komen. De komende tijd werkt de gemeente onder andere aan verdiepende onderzoeken. Het doel is om begin 2024 een definitief perspectief te hebben. Met daarin ook zoveel mogelijk de opmerkingen en aanvullingen van de omgeving meegenomen.

Vorig bericht Reisbranche bereikt online meer personen dan pre-corona
Volgend artikel Alpina opent deuren naar doven en slechthorenden

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland