Nieuws

Windmolens en zonnevelden in Heerhugowaard en Langedijk

Maandag 25 januari is er vanaf 19.30 uur een online participatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers


Heerhugowaard/Langedijk
Er wordt dan gesproken over de zoekgebieden die in kaart zijn gebracht voor zonnevelden en windmolens binnen de gemeentegrenzen.

In Nederland zijn we met elkaar onderweg naar aardgasvrij wonen en 100% duurzame energie. We stoppen met fossiele brandstoffen, omdat de voorraad opraakt en het verstoken ervan bijdraagt aan klimaatverandering. Dat vraagt wat van de overheid, gemeenten, bedrijven en inwoners.

Zoekgebieden

Langedijk en Heerhugowaard verkennen in een Regionale Energiestrategie (RES) al langere tijd de mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken. In 2020 is via een participatietraject met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in beeld gebracht waar zonnevelden en/of windmolens binnen de gemeentegrenzen van Langedijk en Heerhugowaard mogelijk zijn. Dit heeft geresulteerd in een aantal zoekgebieden die zijn opgenomen in de concept-RES. De gemeenten zijn die zoekgebieden afgelopen jaar nader gaan onderzoeken. Wie is de grondeigenaar? Wat zijn kansen en belemmeringen? Wie neemt het initiatief?

Dat heeft geleidt tot vijf kansrijke zoekgebieden in Langedijk en Heerhugowaard. In Langedijk gaat dat om het gebied om bedrijventerrein Zuiderdel en het gebied om Breekland en langs de N245. Voor Heerhugowaard zijn glastuinbouwgebied Alton en bedrijventerrein Zandhorst genoemde zoekgebieden. Ook wordt er in Heerhugowaard gekeken naar de haalbaarheid van zonnevelden langs de Westfrisiaweg.

Participatie van belang

De overgang naar duurzame energie wordt in de komende jaren steeds zichtbaarder: in en om huis, in de omgeving en in het landschap. Het is belangrijk om samen uitspraken te doen over de wijze waarop we invulling geven aan zonne- en windenergie in deze zoekgebieden. Zoals het gewenst aantal windmolens en zonnepanelen, de manier waarop zij in het landschap worden ingepast en op welke wijze inwoners en ondernemers financieel kunnen en willen deelnemen aan energieprojecten. Zo werken we samen aan gedragen plannen voor duurzame energie.

Online platform

De digitale participatieavond op 25 januari start met een plenaire digitale sessie, waarna uiteen wordt gegaan in online ‘breakoutrooms’. Tijdens de avond kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun ideeën, wensen en zorgen over het opwekken van de duurzame energie en de specifieke zoekgebieden delen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de pagina ‘duurzame energie’.

Vorig bericht Effectory versterkt Raad van Commissarissen
Volgend artikel Flinke daling overslag in Noordzeekanaal-gebied 2020 door energietransitie en corona  

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland