Nieuws

Werkstress gevaar voor economische groei

In 2030 is 25 procent van werkenden minder inzetbaar door stress en overbelasting.


Werkstress

Met die onheilstijding luidt Arbo Unie de noodklok. De landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheid laat weten dat werkstress en burn-out vaak verkeerd worden behandeld, wat een negatief effect kan hebben op de economische groei.

Arbo Unie bepleit daarom voor een meer doeltreffende aanpak gericht op het voorkomen en verhelpen van de oorzaken van stress. Volgens deze organisatie is het aantal gevallen van burn-out de afgelopen 20 jaar verdubbeld en is stress beroepsziekte nummer één in ons land. Het aantal burn-out gevallen loopt hard op in steeds meer sectoren en verschillende leeftijdsgroepen.

Alarmerende cijfers

Prof. dr. Willem van Rhenen, stressexpert en als Chief Health Officer verbonden aan Arbo Unie, vindt dat er ondanks de alarmerende cijfers veel te weinig aandacht voor deze problematiek is. “De traditionele blik om te kijken naar belasting versus belastbaarheid lost het probleem rondom stress niet op. Het gaat niet om teveel werk of teveel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren.†Van Rhenen roept werkgevend Nederland op meer te doen om hun medewerkers te beschermen: “Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda. Maar vooral, geef complimenten en waardering en toon erkenning. Het lijken eenvoudige ingrepen, maar het is verbazingwekkend hoe weinig werkgevers het toepassen.â€

Mentale veerkracht

Arbo Unie vindt dat er meer moet worden ingezet op preventie en het ontwikkelen van voldoende mentale veerkracht bij werknemers. Dat kan volgens de dienstverlener onder meer door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende zaken die energie geven. Dit voorkomt uitval en het verhoogt vooral de energie, het werkvermogen en de prestaties.

Vorig bericht Airport Businesspark De Hoek krijgt groen van de provincie
Volgend artikel Meerjarenbegroting 2020-2023 Den Helder gericht op economisch en sociale groei

Nu op WijNoordHolland