Nieuws

Tata Steel moet maatregelen treffen tegen minder stikstofoxiden

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) scherpt de vergunning van de Pelletfabriek van Tata Steel aan.


Dit levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid in de IJmond. Want niet alleen stikstofoxiden (NOx), maar ook de emissie van lood, ZZS en fijnstof zal hierdoor dalen.

Forse investering in terugdringen uitstoot, stank en stof
Vandaag maakte Tata Steel een investeringsprogramma bekend waarin ook de realisatie van een deNoxinstallatie voor de Pelletfabriek is opgenomen.
Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: “Het is goed dat Tata Steel de handschoen oppakt en € 300 miljoen uittrekt om de uitstoot en de overlast van stof en geur te verminderen. Hiermee toont Tata Steel forse ambitie en dat juich ik toe. Het is een belangrijke stap op weg naar een schonere en gezondere IJmond.â€

Onderzoek

Tata Steel moet op basis van Europese wetgeving voldoen aan de conclusies voor Best Beschikbare Technieken (BBT’s) vanuit de BREF IJzer & Staal van 2012. Eén van deze BBT’s (BBT36) heeft betrekking op het toepassen van stikstofreducerende maatregelen (NOx) bij de Pelletfabriek, mits de kosten daarvoor draaglijk zijn. Tata Steel heeft, in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van deze maatregelen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stelt zich mede op basis van dat onderzoek op het standpunt dat Tata Steel verplicht moet worden om NOx-reducerende maatregelen toe te passen bij de Pelletfabriek.

In de Pelletfabriek van Tata Steel wordt ijzererts voorbewerkt tot ‘knikkers’ of pellets. Deze pellets worden vervolgens in de Hoogovens geladen. De pellets zijn een essentieel ingrediënt voor de productie van ruwijzer.

Programma Tata Steel 2020-2050

Tata Steel is belangrijk voor de IJmond. Ruim 100 jaar staalindustrie heeft voor economische groei gezorgd, in de regio en in de rest van Nederland. De industrie is onderdeel van de regionale identiteit. Tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van de industrie voor overlast en hinder. Hoewel de luchtkwaliteit in de IJmond de afgelopen jaren is verbeterd, veroorzaakt Tata Steel overlast en maken inwoners zich zorgen over hun gezondheid. De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Velsen en Heemskerk) aan een balans tussen het economische belang van de maakindustrie en het belang van een gezonde en veilige leefomgeving in de IJmond. Op 17 november 2020 hebben zij het Programma Tata Steel 2020-2050 vastgesteld.

Vorig bericht Nieuwe datacenter van Google operationeel
Volgend artikel GO!-NH, een unieke kans voor bedrijven

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland