Juridisch

Staat keert 900 miljoen uit aan SNS Reaal en SNS Bank

Compensatie aan beleggers die zijn onteigend

SNS Reaal en SNS Bank

De Staat heeft in totaal circa 900 miljoen euro inclusief wettelijke rente uitgekeerd aan beleggers die in 2013 onteigend zijn toen de overheid SNS REAAL nationaliseerde. Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Tweede Kamer hier vandaag over geïnformeerd.

Obligaties

De Hoge Raad bepaalde op 21 april 2023 dat toenmalige houders van onteigende achtergestelde obligaties participatiecertificaten serie 3 en leningen in SNS REAAL en SNS Bank een schadevergoeding dienen te ontvangen. Kort na deze uitspraak heeft het ministerie van Financiën een aanvraagloket geopend.

In de periode juni – september 2023 zijn circa 5.100 aanvragen voor schadevergoeding beoordeeld. 99% van de aanvragen is gehonoreerd, de rest is afgewezen. Ongeveer 93% van de door de rechter vastgestelde schadeloosstelling is uitgekeerd. Het overgebleven gedeelte is opgenomen in de consignatiekas van het ministerie van Financiën. Daar kunnen gedurende 20 jaar alsnog aanvragen worden ingediend. Hiermee is het uitbetalingsproces van de schadevergoeding voor onteigende obligatie-participatiehouders en leningshouders van SNS REAAL en SNS Bank afgerond.

SNS Reaal: Van Faillissement tot Kostenbesparing

SNS Reaal dreigde failliet te gaan in 2013 waardoor de staat genoodzaakt was SNS REAAL te nationaliseren en beleggers te onteigenen. Sinds het ingrijpen bij SNS REAAL in 2013 zijn belangrijke stappen gezet om te voorkomen dat kosten van falende banken in de toekomst bij de belastingbetaler terechtkomen. Die kosten moeten zoveel mogelijk worden opgevangen door beleggers en door de sector zelf.

Vorig bericht 18 april opent Wibra een nieuw filiaal in Hoofddorp
Volgend artikel 16 faillissementen in Noord-Holland, week 15

Nu op WijNoordHolland