Infra

Resultaten verkenning N242 bekend

In 2022 onderzochten Noord-Holland, Alkmaar en Dijk en Waard maatregelen voor toekomst bij bouw en verkeersdruk

Resultaten verkenning N242 bekend

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard hebben eind 2022 een brede verkenning laten uitvoeren om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de regio in de toekomst bereikbaar een leefbaar te houden. Dit is nodig omdat er in de regio Alkmaar 25.000 woningen worden bijgebouwd, er behoefte is aan 50 hectare aan nieuwe bedrijfsterreinen en de N242 nu al een zeer drukke provinciale weg is.

De maatregelen voor verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op de N242 tussen Kooimeerplein (in Alkmaar) en het Verlaat (in Dijk en Waard) zijn in kaart gebracht en onderverdeeld in korte, middellange en lange termijn maatregelen. Verkeersanalyses van experts zijn aangevuld met inbreng van bewoners, ondernemers, weggebruikers en andere betrokkenen. Naast knelpunten op de N242 is gekeken naar verkeersveiligheid, fietsroutes, openbaar vervoer, leefbaarheid, automobiliteit en goederenvervoer.

Van verkenning naar uitvoering

Om knelpunten op de N242, zoals filevorming, onoverzichtelijke verkeerssituaties en leefbaarheid, op te lossen, zijn er een aantal korte termijn maatregelen opgesteld. Dit zijn maatregelen die tot 2030 te realiseren zijn. In 2024 start een studie waarin deze korte termijn maatregelen verder worden uitgewerkt. Dan wordt ook duidelijk of het haalbare maatregelen zijn. Het gaat om:

  • Aanleggen westelijke ontsluiting en veilige fietsoversteek bij de Smuigelweg.
  • Verbeteren verkeersveiligheid op de Roskamsluis en Westdijk.
  • Verplaatsen kruising Schoutenbosweg.
  • Vergroten kruispuntcapaciteit Pannekeetweg en K. Onnesweg.
  • Realiseren veilige weg en berminrichting tussen Westtangent en Verlaat.
  • Verduidelijken overgang N242 – A9.
  • Realiseren doorfietsroutes tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Uitgeest.
  • Het verbeteren van busverbindingen wordt meegenomen in de nieuwe bus-concessie die in 2028 start en nu voorbereid wordt.
  • Het niet meer openen van de Leeghwaterbrug tijdens de spits.
  • De aanleg van een binnenhaven bij het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar. De gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland werken al samen aan de realisatie van deze haven.

Gesprekken en vervolgstudies voor overige maatregelen

De middellange en lange termijn maatregelen zijn beschreven in een zogenaamd groeipakket en maximaal pakket. Dit zijn maatregelen tot 2040 die essentieel zijn voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van deze regio en behoeven nader onderzoek naar effect en haalbaarheid. Ook daar gaat het om maatregelen voor fiets, openbaar vervoer, de auto en het goederenvervoer. Deze maatregelen raken deels ook andere partijen zoals ProRail en zijn daarbij zó ingrijpend dat hier financiële steun van de Rijkoverheid voor nodig is. Daarom worden deze maatregelen meegenomen in gesprekken en studies met de Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, ProRail en de NS.

Een samenvatting van de resultaten van de verkenning N242 en de 2 eindrapporten zijn gedeeld met alle betrokkenen en beschikbaar op www.noord-holland.nl/VerkenningN242.

Vorig bericht Afinius Groep stelt nieuw directieteam samen
Volgend artikel Leimuiderbrug extra avond en nacht dicht door werkzaamheden

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland