Omgeving

Provincie verleent intrekkingsverzoeken voor natuurvergunningen die Schiphol kocht

Provincie heeft ontwerpbesluiten voor intrekking natuurvergunning van 5 agrarische bedrijven verleend

De provincie heeft de ontwerpbesluiten voor de intrekking van de natuurvergunning van 5 agrarische bedrijven verleend. Het gaat om natuurvergunningen van bedrijven die door Schiphol zijn gekocht.
Het vliegveld gaat de stikstofrechten die op de locaties liggen gebruiken voor de natuurvergunning van de luchthaven, die nog niet op orde was. De provincie gaat over de intrekkingsverzoeken, het ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselveiligheid (LNV) en heeft de vergunning aan Schiphol verleend.

De ontwerpbesluiten voor de intrekkingsverzoeken liggen 6 weken ter inzage.

Omdat de agrarische bedrijven in Noord-Holland liggen, is de provincie bevoegd gezag om hun vergunningsrechten in te trekken. Het bevoegd gezag van Schiphol is echter het ministerie van LNV, waardoor zij over de natuurvergunning voor de luchthaven gaan.

PAS-melders

Van de gekochte stikstofrechten mag Schiphol maximaal 70% inzetten. De overige 30% mag niet worden gebruikt en komt ten goede aan de natuur. Dat is zo geregeld in de beleidsregel over het zogenoemde extern salderen.
Uit gesprekken die de provincie met Schiphol heeft gevoerd komt naar voren dat de luchthaven een deel van de stikstofvergunningen niet nodig zal hebben. Van het deel dat overblijft heeft de luchthaven aangegeven dat over te willen dragen aan de provincie. De provincie wil deze ruimte in een nog op te richten stikstofbank voor PAS-melders zetten. PAS-melders zijn agrarische ondernemers die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben en daarmee in de knoop zitten. Hoeveel stikstofruimte overblijft, wordt duidelijk nadat het ministerie van LNV de natuurvergunning onherroepelijk heeft verleend.

Vorig bericht Glasvezel voor bedrijventerreinen in Castricum en Egmond
Volgend artikel Vernieuwde provinciale weg N243 officieel geopend

Nu op WijNoordHolland