Installatietechniek

Professional krijgt praktische hulp via ISSO-kleintje Zonnestroom

Kleintje Zonnestroom is gebaseerd op de kennis en informatie in het uitgebreide ISSO-handboek Zonne-energie

Professional krijgt praktische hulp via ISSO-kleintje Zonnestroom

Foto: ISSO

Om zonnestroomsystemen op een duurzame wijze te realiseren, heeft de professional de juiste kennis nodig. Met het Kleintje Zonnestroom biedt ISSO veel nieuwe kennis in een handzaam en volledig naslagwerk. Deze kennis geeft de juiste informatie om specifieke onderdelen voor het installeren van een zonnestroomsysteem na te kijken of op te zoeken.

Installatie zonnestroomsystemen

Het installeren van fotovoltaïsche (PV) zonne-energiesystemen kent al jaren een sterke groei. En die groei is nog lang niet voorbij. Met stijgende energieprijzen willen steeds meer consumenten hun eigen elektriciteit opwekken. De installatie van een zonnestroomsysteem is voor veel mensen een logische keuze, maar dit moet dan wel goed en vakbekwaam gebeuren.

Focus op montage

Het Kleintje Zonnestroom is gebaseerd op de kennis en informatie in het uitgebreide ISSO-handboek Zonne-energie, maar focust zich vooral op de montage van zonnestroomsystemen. Naast de installatie- en elektrotechnische handelingen komen ook sommige bouwkundige aspecten aan bod die betrekking hebben op het kwalitatief goed monteren van zonnestroomtoepassingen. De installatie van zonnewarmtesystemen komen in een ander ISSO-kleintje aan bod. Deze verschijnt naar verwachting voor de zomer. De Kleintjes Zonnestroom en Zonnewarmte vervangen het Kleintje Zonne-energie (versie 2016).

Netgekoppelde toepassingen

Het ISSO-kleintje Zonnestroom behandelt voornamelijk netgekoppelde toepassingen op woningen en gebouwen. Het handige boekje bespreekt de verschillende soorten zonnestroomsystemen en toepassingen, met hulp van veel foto’s en afbeeldingen, en gaat vervolgens in op het starten van een installatieklus. Wat heeft een installateur bij dit werk nodig, hoe wordt er veilig gewerkt en hoe zorgt wordt er goed opgeleverd? In dit deel is er ook aandacht voor het verticaal transport en veilig werken op hoogte. Omdat een zonnestroominstallatie vaak betekent dat mensen op hoogte werken, krijgt dit risicovolle aspect van het werk extra aandacht. Daarna gaat de kennis in op de plaatsbepaling van installaties op het dak en de dakbelasting, maar ook het verschil tussen panelen en zonnefolie komt aan bod. Het bouwkundige (buitendakse) deel van het werk wordt duidelijk beschreven.

Elektrotechnische aspecten

Het elektrotechnisch aansluiten van de panelen en het op juiste wijze installeren en monteren van de bedrading is eveneens een belangrijk aandachtspunt, evenals het plaatsen van de omvormer. Voor de kennis die nodig is voor het ontwerp en de wat uitgebreide, bouwkundige integratie verwijst het ISSO-kleintje naar het ‘ISSO-handboek Zonne-energie’. Wel besteedt dit handzame naslagwerk aandacht aan monitoring, inspectie, onderhoud en service aan zonnestroomsystemen. Tot slot vinden de gebruikers er enkele checklists, die zij kunnen gebruiken bij het opleveren van zonnestroomsystemen, maar ook bij het uitvoeren van metingen en beproevingen aan pv-installaties. Het nieuwe ISSO Kleintje Zonnestroom is beschikbaar op ISSO Open, via isso.nl.

Vorig bericht Open dagen Noord-Hollandse techniekopleidingen
Volgend artikel NXT Mobility lanceert nieuw middel in strijd tegen netcongestie

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland