HR

Personeel vinden blijft ingewikkeld voor werkgevers in Noord-Holland

Uit onderzoek van UWV blijkt dat ruim de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar is

UWV

Ondanks dat de spanning op de arbeidsmarkt iets is afgenomen, blijven veel werkgevers in Noordelijk Noord-Holland nog steeds moeite houden met het vinden van personeel. Uit onderzoek van UWV onder ruim 4.000 werkgevers blijkt dat ruim de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar is. Volgens de meeste werkgevers wordt het in 2024 niet makkelijker om personeel te vinden. 

Invullen vacatures voor kleine werkgevers lastig

Over het algemeen geldt dat kleinere werkgevers vaker problemen ervaren met het vervullen van vacatures dan grote werkgevers met minstens 100 werknemers. Bij kleinere werkgevers is gemiddeld een groter deel van de vacatures moeilijk vervulbaar. Dit zou te maken kunnen hebben met de omvang van de HR afdeling van grote werkgevers en het besteedbaar budget voor werving bij deze werkgevers. Ook kan het zijn dat grote werkgevers aantrekkelijker zijn voor werkzoekenden doordat zij meer loopbaan- of doorgroeimogelijkheden kunnen bieden.

Gebrek aan sollicitanten

Bij 86% van de werkgevers is een gebrek aan reacties de reden dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Een andere reden die werd opgegeven is het niet beschikken over de benodigde vaardigheden. Deze reden wordt vaker genoemd door werkgevers in het openbaar bestuur en de sector informatie en communicatie. Andere genoemde redenen voor wervingsproblemen zijn: onvoldoende vakkennis van sollicitanten, specialistisch werk en het ontbreken van de benodigde werkervaring of juiste motivatie bij sollicitanten.

34 Oplossingen die personeelstekorten tegen gaan

UWV bracht ook in kaart hoe werkgevers wervingsproblemen kunnen oplossen. In het overzicht 34 oplossingen voor werkgevers staan oplossingen die werkgevers kunnen gebruiken om personeelstekorten tegen te gaan of te verminderen. De oplossingen zijn verdeeld over een drietal categorieën: het aanboren van nieuw talent, het anders organiseren van werk en het binden en boeien van medewerkers.

Albert Heijn Vos Haarlem

Supermarkt Albert Heijn Vos in Haarlem past verschillende strategieën toe om personeel te werven. Het werven van 55-plussers is één van de 34 oplossingen voor werkgevers om het personeelstekort op te lossen. Bij Vos hebben ze voor de werving van deze groep een speciale campagne ingezet. Het aandeel werkende 55-plussers is de afgelopen jaren sterk gestegen als gevolg van de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking. Werkgevers zien in toenemende mate de meerwaarde van 55-plussers. Zij wisselen minder snel van baan, kunnen vaak nog jaren aan de slag en zijn flexibel omdat de kinderen al uit huis zijn. Verder zijn er verschillende subsidies en regelingen die het aannemen van 56-plussers aantrekkelijk maken.

Vorig bericht Glasvezel voor bedrijventerreinen in Diemen
Volgend artikel Miljoenen voor Noord-Holland voor uitvoering Regio Deal

Nu op WijNoordHolland