Metaal

Pensioenfonds Metaal en Techniek: Daling vermogen en stijging dekkingsgraad naar 109,3%

De hogere dekkingsgraad komt met name door de stijging van de rente

 Pensioenfonds Metaal en Techniek: Daling vermogen en stijging dekkingsgraad naar 109,3%

Den Haag,
In het tweede kwartaal van 2022 is de dekkingsgraad van PMT verder gestegen naar 109,3%. De beleidsdekkingsgraad is per 30 juni 105,4%. De hogere dekkingsgraad komt met name door de stijging van de rente, waardoor de verplichtingen in waarde zijn gedaald.

Dankzij de stijging van de rente kon PMT begin deze maand een indexatie van 1,29% per 1 oktober 2022 aankondigen. De indexatie maakt het verlies aan koopkracht bij de huidige inflatie niet goed, maar PMT is blij dat vooruitlopend op het nieuwe stelsel eerder geïndexeerd kon worden. Bij het vaststellen van de hoogte van de indexatie kijkt PMT naar de prijsstijging in de periode juli-juli van het voorgaande jaar. Dit gebeurt op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. De prijsstijging in de periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 ligt op 1,29%. In november 2022 wordt er, volgens het reglement, wederom gekeken of indexatie per 1 januari 2023 mogelijk is. Dan zal de referteperiode juli 2021 tot juli 2022 zijn.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “We moeten ons nu voorbereiden op een al snel volgend nieuw besluit over indexatie per 1 januari 2023, waarbij we goed moeten kijken naar de ruimte die we nodig hebben voor een evenwichtige overgang naar het nieuwe pensioencontract, zoals we dat graag per 1 januari 2026 willen realiseren”.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: “Door recente ontwikkelingen op de financiële markten is ons vermogen gedaald naar € 78,7 miljard. Onze deelnemers vragen zich af hoe het kan dat de dekkingsgraad toch stijgt bij zo’n vermogensdaling. Dankzij de rentestijging hebben we minder geld nodig om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dit positieve effect is groter dan het effect van de daling van het vermogen, waardoor de dekkingsgraad steeg”.

Kerncijfers

Belangrijkste kerncijfers tweede kwartaal 2022

· Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2022 105,4%.

· Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2022 109,3%

· Negatief rendement op de matchingportefeuille

· Negatief rendement op de returnportefeuille

· Vermogen afgenomen met ca. € 14,3 miljard tot € 78,7 miljard

· Pensioenverplichtingen afgelopen kwartaal met ca. € 14 miljard gedaald tot €72 miljard

· Beleggingsrendement tweede kwartaal 2022: -15,8%

· Beleggingsrendement 2022: -23,4%

Vorig bericht De Regiosafari gaat weer van start
Volgend artikel Nieuwe folderlijn Laag Holland

Nu op WijNoordHolland