Nieuws

Ooms 30.000 euro in de prijzen voor duurzaam asfalt

Rijkswaterstaat heeft op de vakbeurs Infratech in Rotterdam zes cheques uitgereikt


Scharwoude – Rijkswaterstaat heeft op de vakbeurs Infratech in Rotterdam zes cheques uitgereikt aan Dura Vermeer, Heijmans, BAM (twee inzendingen), KWS en Ooms. De bouwbedrijven ontvingen de prijzen voor de door hen ingediende oplossingen voor duurzaam asfalt. De prijsvraag voor nieuwe duurzame asfaltmengsels is uitgeschreven om circulaire innovaties te stimuleren en CO2-uitstoot terug te dringen.

CO2-reductie en hergebruik

Toepassing van de winnende asfaltmengsels zorgen ervoor dat Rijkswaterstaat op korte termijn tot 57% CO2 kan reduceren en meer dan 50% hergebruik van asfalt kan realiseren. Hiermee zet Rijkswaterstaat samen met de markt een belangrijke stap om de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 te realiseren en kan Nederland mondiaal koploper worden op het gebied van duurzaam asfalt.

Verschillende fasen van marktrijpheid

De prijsvraag kende 2 categorieën: categorie 1 betreft bijna marktrijpe innovaties voor nieuwe asfaltmengsels die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. In deze categorie ontvingen Dura Vermeer, Heijmans en BAM elk een cheque van 150.000 euro. Categorie 2 betreft innovaties die zich nog in de fase van lab naar proefvak bevinden en ook aan strengere duurzaamheidseisen moeten voldoen. BAM, KWS en Ooms ontvingen elk een cheque van 30.000 euro in deze categorie.

Proefvak

De winnende inzendingen in categorie 1 krijgen dit jaar elk een proefvak op het rijkswegennet. Als blijkt dat de opgegeven reducties ook in de praktijk worden behaald, staat de weg open om deze producten in de komende jaren op het gehele wegennet van Rijkswaterstaat uit te rollen. De drie winnende producten in categorie 2 zullen dit jaar nog verder getest worden. Als de testen in 2019 positief zijn, zullen deze vanaf 2020 ook in aanmerking komen voor aanleg op het wegennet van Rijkswaterstaat. Alle zes producten zijn niet duurder dan het huidige asfalt. Wel zijn komende jaren investeringskosten nodig bij de bedrijven om de transitie naar duurzaam asfalt te realiseren.

Klimaatafspraken

De prijsvraag is onderdeel van de Klimaatenvelop 2018, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), die door het kabinet is ingesteld om invulling te geven aan de klimaatafspraken van Parijs. EZK heeft met deze enveloppe Rijkswaterstaat de opdracht gegeven om reductie van CO2 te stimuleren in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) via asfalt en beton. Rijkswaterstaat zal ook in 2019 vanuit de klimaatenvelop budget beschikbaar blijven stellen aan de markt om innovaties voor CO2-reductie in de GWW-sector te stimuleren. Deze stimuleringsmaatregelen passen binnen het programma Asfalt Impuls. Dit programma voor en door de sector heeft als doel de gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen te verdubbelen, de spreiding in levensduur te halveren en de CO2-productie te halveren tegen gelijke of lagere kosten.

Launching customer en samenwerking

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de projecten en inkoop. Door op te treden als launching customer (het inzetten van onze eigen inkoopkracht) stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van innovaties. Door het gebruik van bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder en het meewegen van duurzaamheidseisen in onze aanbestedingen, belonen we onze koplopers. Door steeds strengere eisen te stellen aan de maximale milieu-impact nemen we ook het peloton mee. We doen dit samen met de markt en andere overheden. Zo dagen we elkaar uit om de circulaire- en klimaatdoelstellingen versneld te bereiken.

Vorig bericht Nooit meer verdwalen op Schiphol met Google Maps
Volgend artikel Nederlandse CEO’s pessimistischer over economische groei

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland