HR

Ondernemers gaan zich anders verzekeren tegen zieke werknemers

Veel meer ondernemers maken een overstap naar de MKB verzuim-ontzorgverzekering

Ondernemers gaan zich anders verzekeren tegen zieke werknemers

Den Haag 
Nog steeds is ziekteverzuim een thema dat speelt binnen het mkb. Zo blijkt uit cijfers van kennisinstituut TNO en statistiekbureau CBS dat 1 op de 4 jonge werkenden tussen 18 en 34 jaar te maken heeft met burn-outklachten als gevolg van werk. Steeds meer ondernemers stappen daarom over op een verzuimverzekering om zich te beschermen tegen de financiële risico’s bij langdurig ziekteverzuim.

Overstappen voor betere bedrijfsbescherming

Vooral de overstap naar de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV) wordt steeds vaker gezien als een strategische beslissing die een groeiend aantal ondernemers maakt. Voor ondernemers die momenteel al een verzuimverzekering hebben, biedt deze overstap een kans om niet alleen het financiële risico te minimaliseren, maar ook professionele ondersteuning bij het volledige traject te krijgen.

Bij de keuze om over te stappen, is het van belang om tijdig actie te ondernemen. Werkgevers dienen er rekening mee te houden dat veel verzekeraars samenwerken met geselecteerde arbodienstverleners. Dit kan betekenen dat het huidige contract moet worden beëindigd. Voor het verzekeringsjaar 2023 geldt een opzegtermijn van drie maanden, wat betekent dat de uiterste overstapdatum op 1 oktober 2023 valt.

Poortwachterproof

Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Er is een maatregelenpakket vastgesteld, waarmee de risico’s voor (kleine) ondernemers worden beperkt en loondoorbetaling bij ziekte – en alles wat daarbij komt kijken – voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper is geworden. Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering (VOV), die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachterproof: als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, kunnen ze niet meer geconfronteerd worden met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.

 

 

Vorig bericht Predicaat Hofleverancier voor ABI BV uit Haarlem
Volgend artikel Forse groei voor scale-up Quatt

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland