Financieel

Minder belasting betalen als ondernemer

Vijf stappen om te controleren op welke aftrekposten ondernemers recht hebben

Aftrekposten voor ondernemersHet is weer tijd voor de belastingaangifte inkomstenbelasting. Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting is er kans dat er minder belasting betaald kan worden door gebruik te maken van een aantal aftrekposten. Zo mogen ondernemers €6.310 van de winst afhalen als ze meer dan 1.225 uur aan hun bedrijf werkten. Startende ondernemers hebben recht op meer belastingvoordeel. Hieronder vijf stappen om te controleren op welke aftrekposten ondernemers recht hebben.

Om gebruik te kunnen maken van aftrekposten moet een ondernemer een ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Hiervoor kijkt de Belastingdienst bijvoorbeeld naar de grootte en continuïteit van het bedrijf. Dat de ondernemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) is dus niet genoeg. Dit is te checken op de website van de belastingdienst.

De vijf stappen

Stap 1: Kijk hoeveel uren er afgelopen jaar aan het bedrijf besteed zijn
Is dat meer dan 1.225 uur? Dan hebben ondernemers recht op zelfstandigenaftrek en mogen zij € 6.310 van de winst afhalen. Had een ondernemer op 1 januari 2022 de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek de helft. Is een ondernemer al langer dan 5 jaar ondernemer? Dan is er nog een extra voorwaarde. De ondernemer moet dan ook meer tijd besteden aan het bedrijf dan aan ander werk.

➡ Tip 1: Alle tijd die een ondernemer aan zijn bedrijf werkt, telt mee. Dus van klantafspraken en het maken van offertes tot het bijwerken van zakelijke e-mail. Ook de uren die gemaakt zijn voord de KVK inschrijving tellen mee voor het urencriterium van 1.225 uur.

➡ Tip 2: Het moet aantoonbaar zijn dat de de uren gemaakt zijn. Bijvoorbeeld met agenda, offertes en rekeningen. Houd dit dus goed bij.

Stap 2: Startende ondernemer? Controleer recht op startersaftrek
In de eerste vijf jaar dat iemand ondernemer is, mag hij drie keer gebruikmaken van startersaftrek. Dat is een extra bedrag van € 2.123 wat die van de winst mag aftrekken. Maar let op: dit mag alleen als er ook recht is op zelfstandigenaftrek én als die in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting is geweest en hij in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Stap 3: Ga na of er nog oude zelfstandigenaftrek is
Heeft een ondernemer in de afgelopen 9 jaar recht op zelfstandigenaftrek, maar was de winst te laag om dit helemaal te gebruiken? Dan kan hij deze ‘niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek’ alsnog van de winst aftrekken. De winst moet wel hoger zijn dan de aftrek die er nog over is.

De Belastingdienst stelt per jaar met een beschikking vast hoeveel er verrekend kan worden. Het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek staat op de aanslagbiljet. Er moet zelf goed bijgehouden worden welke bedragen er al zijn verrekend en welke in de toekomst nog verrekend kunnen worden.

Stap 4: Kijk hoeveel er het afgelopen jaar uitgegeven is aan bedrijfsmiddelen
Misschien is er namelijk recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en mag er een bedrag van de winst afgetrokken worden. Welk bedrag dit precies is, hangt af van hoeveel de investering was. Voor investeringen tussen de € 2.401 en € 59.939 gaat het bijvoorbeeld om 28 procent van het investeringsbedrag.

Stap 5: Alle ondernemersaftrek ingevuld? Dan is er tot slot de MKB-winstvrijstelling

Elke ondernemer voor de inkomstenbelasting kan hier gebruik van maken. Daarom wordt dit automatisch verwerkt als er aangifte gedaan wordt als ondernemer. Na alle ondernemersaftrekken wordt er nog eens 14 procent van de winst afgetrokken.

Vorig bericht Amsterdam 'The Style Outlets' rapporteert 46% omzetstijging
Volgend artikel GP Groot opent haar deuren tijdens Banenmarkt

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland