Financieel

Miljoenennota is onduidelijk voor duurzame ondernemers

Duurzame ondernemers hebben het zwaar - zowel op financieel als op menselijk vlak

Miljoenennota is onduidelijk voor duurzame ondernemers

Expertquote van Wouter Scheepens, Interim directeur-bestuurder,  MVO Nederland,
Duurzame ondernemers hebben het zwaar – zowel op financieel als op menselijk vlak. In zo’n onzekere tijd hebben ze aan niets zo veel behoefte als aan duidelijkheid. Aan een perspectief op waar we als land naartoe gaan en hoe ondernemers hieraan kunnen bijdragen. Wat dat betreft lijkt de miljoenennota goed nieuws. Het staat namelijk vol met plannen, intenties en beloftes. Maar uiteindelijk gaat het voor duurzame ondernemers om het omzetten van die vele woorden in daden.

Voor duurzame ondernemers onder druk zijn beslissingen over grote investeringen of innovatie op dit moment moeilijker dan ooit. Zolang ze niet concreet weten hoe ons land er moet komen uit te zien en het blijft bij grote woorden, houden ze de hand noodgedwongen op de knip. Met alle gevolgen van dien voor de duurzame doelen die we als land moeten halen.

Klimaat- en Energieverkenning

En natuurlijk lijkt het goed nieuws dat we volgens de Klimaat- en Energieverkenning de klimaatdoelen kunnen halen, maar dan moet wel alles meezitten en is er nu actie vereist.

Nationaal Programma Circulaire Economie

En natuurlijk lijkt het goed nieuws dat het Nationaal Programma Circulaire Economie vol grote ambities staat over een honderd procent circulaire economie, maar er is in de begroting nog geen zicht op hoe dat er dan concreet uitziet – en hoe dat wordt gefinancierd.

Marktontwikkeling voor biologische landbouw

En natuurlijk lijkt het goed nieuws dat er geld gaat naar marktontwikkeling voor biologische landbouw en een investeringsfonds Duurzame Landbouw, maar het is niet genoeg om de klimaat- en biodiversiteitsdoelen te halen. Met alle gevolgen van dien voor de maatschappij inclusief het bedrijfsleven.

Centrale financiering

En natuurlijk lijkt het goed nieuws dat er een centrale financieringshub voor mkb komt, maar ontbreekt de concrete bedrijfsondersteuning voor het voldoen aan de CSRD en straks de CSDDD – ook voor het mkb.

MVO Nederland begrijpt dat we van een demissionair kabinet geen grote beslissingen kunnen verwachten. Maar de omslag naar een duurzame economie halen we niet op tijd als het kabinet blijft hangen in holle frasen en vage vergezichten. Bij dezen dus onze oproep aan een volgend kabinet om al die mooie woorden om te zetten in net zulke mooie daden. Dat is niet alleen goed voor duurzame ondernemers, maar ook voor onze natuur en maatschappij.

Vorig bericht NXT Mobility bij TotalEnergies in Heiloo
Volgend artikel Financiering rond bouw PALLAS-reactor

Nu op WijNoordHolland