Energie

Meer dan duizend bedrijven zonder stroom in Noord-Holland

Energietransitie heeft enorme impact op energienetwerken

Meer dan duizend bedrijven zonder stroom in Noord-Holland

Foto: Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie provincie Noord-Holland

Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen. Zij kunnen daardoor niet verhuizen, uitbreiden en verduurzamen. Zeker nu willen we met zijn allen dolgraag van het gas af, maar het alternatief is onbereikbaar.

De situatie in Noord-Holland is dramatisch, en er zijn geen kant- en- klare oplossingen waarmee we op korte termijn uit de brand geholpen zijn. Zowel nieuwe woonwijken bouwen als ziekenhuizen uitbreiden en bedrijven verduurzamen lukt op dit moment niet. Daar is simpelweg geen ruimte voor op het elektriciteitsnet. Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, samen verantwoordelijk voor bijna 70% van de CO2- reductie die we in Noord-Holland moeten halen volgens het Klimaatakkoord, hebben zoveel last van de file op het elektriciteitsnet dat ze het doel om in 2030 55%minder CO2 uit te stoten niet gaan halen.

Energie-infrastructuur

Energie-infrastructuur is niet ‘sexy’, maar de koperdraden in energienetwerken zijn essentieel voor de totale energietransitie. Samen met netbeheerders Liander en TenneT en de gemeenten in Noord-Holland wil de provincie zijn verantwoordelijkheid pakken. Als eerste worden de belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk zo snel mogelijk opgelost door beter samen te werken en procedures beter te stroomlijnen.
Tegelijk kijkt de provincie naar mogelijkheden om het net te ontlasten door bijvoorbeeld energie te besparen en worden slimme oplossingen uitgeprobeerd om bijvoorbeeld stroom te delen. Ook wordt aan een ontwerp gewerkt voor nieuwe energienetwerken die ook in de toekomst de vraag en het aanbod van de verschillende soorten energie aankunnen.

De energietransitie heeft een enorme impact op de energienetwerken. Het elektriciteitsnet moet fors worden uitgebreid, het gasnetwerk moet worden voorbereid op het transport van waterstof en er zullen veel warmtenetten moeten worden aangelegd. Daarnaast moet er flink worden geïnvesteerd in opslag en flexibiliteit om het energiesysteem in balans te houden.

Behoefte

Dat daar behoefte aan is, is zonneklaar: een subsidieregeling die de provincie afgelopen zomer uitschreef voor slimme oplossingen, was al binnen een week overtekend. We ontvingen voorstellen voor een collectieve oplossing op bedrijventerreinen voor de netcongestie, het aanleggen van een eigen energie systeem van zonnepanelen met een batterij voor de opslag van energie en voor het leveren van zelf opgewekte energie rechtstreeks aan bijvoorbeeld de buren, en nog veel meer creatieve ideeën om al dan niet los van het stroomnet door te kunnen blijven functioneren als onderneming.

Er moeten duidelijke politieke keuzes worden gemaakt om ook in de toekomst voldoende energie te hebben om alle ambities in onze provincie mogelijk te maken. In Noord-Holland Noord hebben is een afwegingskader gemaakt, zodat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen voorrang  krijgen op het energienetwerk, en gedragen keuzes  voor noodzakelijke investeringen in het netwerk kunnen worden gemaakt.

Afwegingskader

Om tot zo’n afwegingskader te komen, zijn in de regio 4 knooppunten in kaart gebracht waar energievraag, -aanbod en -infrastructuur samenkomen. Hier zijn waarschijnlijk extra grote ‘stopcontacten’ nodig om woningbouw en bedrijvigheid mogelijk te maken. In het landelijk gebied moet zo slim mogelijk gebruik gemaakt worden van de beschikbare netcapaciteit om ook hier economische en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Vorig bericht Lidl Hoorn heropent woensdag 16 november
Volgend artikel Nachtafsluiting Waterwolftunnel N201

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland