Toerisme

Massatoerisme in Amsterdam: problematisch of noodzakelijk?

Gemeente Amsterdam wil hoogwaardig toerisme stimuleren

Massatoerisme in Amsterdam: problematisch of noodzakelijk

Foto: Ramzy Group

Amsterdam,
De gemeente Amsterdam wil hoogwaardig toerisme stimuleren en het beleid voor ondernemers die geld verdienen aan massatoerisme aanscherpen. Horeca- en vastgoedondernemer Ramez Ramzy (29) is eigenaar van horecazaken en hotels gericht op onder andere het budget – en middensegment. Ramzy verscheen op 2 oktober jongstleden in het televisieprogramma ‘Nederland is Vol’ gepresenteerd door Jeroen Pauw. Het programma onderzoekt of ons kleine Nederland op verschillende vlakken niet de grenzen van de groei heeft bereikt. In de uitzending gaat het over het Amsterdamse massatoerisme en of die noodzakelijk is om de economie het stadsonderhoud en de werkgelegenheid op peil te houden.

Tot 25 miljoen toeristen in 2024

De forse toename van toerisme in Amsterdam biedt kansen en uitdagingen: overlast op verschillende fronten, verschraling van het winkelaanbod in het centrum en extreme drukte zijn enkele van de uitdagingen waar de gemeente en inwoners van de stad mee te maken hebben. Volgens prognoses van de gemeente Amsterdam kan het aantal toeristen in de stad toenemen van 13 miljoen bezoekers in 2021 naar 25 miljoen in 2024.

Toerisme noodzakelijk voor financiering veiligheid, stadsonderhoud en verduurzaming

Desondanks is toerisme volgens Ramzy van “groot belang voor de financiering van het achterstallige stadsonderhoud en het waarborgen van de veiligheid in Amsterdam”. In de begroting van de gemeente Amsterdam (2023) staat dat er voor het handhaven van de veiligheid in de binnenstad alleen al €227,8 miljoen euro nodig is. Daarnaast is ook het stadsonderhoud een enorme kostenpost van €1.148,5 miljoen met flinke uitdagingen als het gaat om kades, bruggen en andere zaken die de bewoonbaarheid, leefbaarheid en veiligheid ten goede komen. Alleen al voor verduurzaming en ruimtelijke ordening is dit jaar €886,8 miljoen nodig. Volgens de begroting levert de toeristenbelasting de gemeente in 2023 €165 miljoen op.

30% werkt in toeristische sectoren

Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de economische kernindicatoren van toerisme in Amsterdam blijkt dat toerisme de afgelopen jaren het leeuwendeel heeft geleverd aan het bruto binnenlands product (BBP) met een percentage van 12,3 % ten opzichte van het gemiddelde van 6%. Uit de data van het CBS kwam verder naar voren dat de toeristische sector in Amsterdam belangrijk is voor de werkgelegenheid: ruim een derde van de werkzame personen in Amsterdam werkt in toeristisch gerelateerde sectoren. Zo biedt de Ramzy Group werk aan meer dan 250 personen en staan er nog ruim 50 vacatures open.

Trek op met andere wereldsteden

Ramzy geeft aan dat het essentieel is om het belang van de bewoners niet uit het oog te verliezen, uiteraard ziet hij ook dat de leefbaarheid onder druk staat en stelt dan ook voor om, “de prioriteit te leggen op het doen van onderzoek naar de meest effectieve en realistische oplossingen. Ook samen optrekken met andere wereldsteden die vergelijkbare problemen ervaren kan een manier zijn om van elkaar te leren. Op korte termijn kan spreiding van toerisme binnen Amsterdam de druk verlichten. Van belang is om verder in te zetten op toeristische gebiedsontwikkeling en om naast het budget -en middensegment meer in te zetten op hoogwaardig toerisme. Op deze manier blijven de economie en werkgelegenheid op peil, blijft de veiligheid gewaarborgd en kan de stad versneld het broodnodige achterstallige onderhoud plegen en verder verduurzamen.” Aldus Ramez Ramzy.

Vorig bericht Jury Abe Bonnema Prijs nomineert vijf jonge architecten
Volgend artikel Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 2022

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland