Energietransitie

Expertquote: ‘Maak energietransitie eerlijk en groen’

Vraag naar metalen en mineralen explosief gestegen

Maak energietransitie eerlijk groen

Op 15 februari vondt een rondetafelgesprek plaats over de Internationale Klimaatstrategie. De energietransitie die nodig is voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen vormt hierin logischerwijs een belangrijke pijler. Vanwege de energietransitie is de vraag naar metalen en mineralen explosief gestegen en de winning van deze grondstoffen gaat nog te vaak gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen en biodiversiteitsverlies. 

Ook worden er enorme hoeveelheden fossiele energie gebruikt voor de winning en verwerking ervan. Om van de transitie naar groene energie een daadwerkelijk groene transitie te maken moet verantwoorde winning van deze grondstoffen hoger op de agenda.

Vraag naar metalen en mineralen

Voor de transitie naar groene, hernieuwbare energie is de komende decennia naar schatting 3 miljard ton aan metalen en mineralen nodig. Die worden gebruikt in batterijen voor elektrische auto’s, windturbines en zonnepanelen. De Wereldbank schat dat de vraag naar deze grondstoffen tot 2050 met 500 procent groeit.

Verantwoorder en transparanter

Echt duurzaam zal mijnbouw nooit worden. Het is per definitie tijdelijk en na afloop blijft er een ontbost en vervuild stuk grond achter en is het water in de omgeving vaak vervuild. Maar mijnbouw kan wel een stuk verantwoorder en transparanter. Zo zou meer rekening gehouden moeten worden met de maatschappelijke kosten en baten voor de langere termijn, bijvoorbeeld de schade die de mijnbouw oplevert voor bijvoorbeeld biodiversiteit, visserij of waterbronnen.

Dit is een expertquote van Mark van der Wal, mijnbouwexpert bij IUCN NL.

Vorig bericht Krapte arbeidsmarkt biedt veel kansen voor werkzoekenden
Volgend artikel Provincie rondt haalbaarheidsstudie flexwoningen Zwaagdijk-West zelf af

Nu op WijNoordHolland