Financieel

Lichte stijging WW-uitkeringen regio Amsterdam

Aantal WW-uitkeringen komt eind september uit op 13.826

Lichte stijging WW-uitkeringen

Amsterdam,
Het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam is voor het eerst dit jaar licht gestegen. Het aantal WW-uitkeringen komt eind september uit op 13.826. Dit is een stijing van 0,4%. Ook landelijk is een lichte stijging te zien; van 0,2%. Landelijk zijn er eind september 152.015 WW-uitkeringen. Het WW-percetage blijft hiermee nog wel op een zeer laag niveau.

Veel vakmensen nodig voor klimaatopgave

Op dit moment hebben veel werkgevers in Nederland vanwege de zeer krappe arbeidsmarkt moeite om personeel te vinden. Nederland staat de komende jaren voor de grote opgave om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Om dit te realiseren zijn vakmensen nodig. In het Klimaatakkoord van juni 2019 staat dat de uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Het recente coalitieakkoord heeft nog hogere ambities. Voor de uitvoering van deze klimaatmaatregelen zijn veel vakmensen nodig waarvoor structurele tekorten bestaan.
Er is o.a. zeer veel behoefte aan monteurs zonnepanelen, monteurs windturbines, monteurs elektriciteitsnetten en ontwerpers elektrische installaties. Dit blijkt uit de publicatie ‘Klimaatbanen energiesysteem’ die UWV onlangs uitbracht. In Groot Amsterdam staan aan het eind van het tweede kwartaal meer dan 6.000 vacatures open voor zogenaamde klimaatbanen. Dat is zo’n 10% van het totale aantal openstaande vacatures.

Kansen voor (om)scholing

Opleidingen in deze richtingen bieden dus een (zeer) goed toekomstperspectief voor jongeren. Maar ook voor werkzoekenden en werkenden die de overstap naar een klimaatbaan willen maken zijn er goede baankansen. Opleidingsinstituten, werkgevers en organisaties als UWV werken verspreid over het land samen aan gerichte opleidingstrajecten voor zij-instromers. In verkorte opleidingstrajecten krijgen mensen de basis van het vak geleerd, waarna ze veelal met baangarantie aan de slag kunnen. In Groot Amsterdam zijn verschillende loopbaanpaden ontwikkeld, bijvoorbeeld het loopbaanpad techniek. Met het loopbaanpad techniek worden zij-instromers geënthousiasmeerd voor banen in de sectoren bouw, infra, metaal en installatietechniek. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via Baan met toekomst – Gemeente Amsterdam.

Vorig bericht Belang van donkerte tijdens de Nacht van de Noord-Hollandse natuur
Volgend artikel Innovatiefestival Noord-Holland op 27 oktober

Nu op WijNoordHolland