Nieuws

Kabinet investeert 200 miljoen in Regiodeal ZaanIJ

Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet-Rutte III in op nauwe samenwerking met de regio’s.


Zaandam – Het kabinet heeft regio’s van Nederland uitgedaagd met voorstellen te komen om gezamenlijk regionale knelpunten en opgaven aan te pakken via een zogenoemde ‘Regiodeal’. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regiodeal ingediend. Op vrijdag 16 november maakte het kabinet bekend dat de Regiodeal ‘ZaanIJ en de wijken duurzaam verbonden in de metropoolregio’ een van de twaalf voorstellen is die dit kabinet samen met de regio’s wil uitwerken tot een deal.

Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de ‘Regio Envelop’, waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regiodeals uiterlijk in het voorjaar van 2019 kunnen worden ondertekend.

Regiodeal ZaanIJ

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben samen het voorstel ‘ZaanIJ en de wijken duurzaam verbonden in de metropoolregio’ geformuleerd, met de gemeente Oostzaan en de provincie Noord-Holland als partner. Achtergrond van het voorstel is dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een sterke economische groei kent, maar niet iedereen in dit gebied van de brede welvaart profiteert. Oorzaken hiervan liggen in sociaal-economische problemen (zoals werkloosheid en opleidingsniveau), fysieke knelpunten (bijvoorbeeld onvoldoende kwaliteit van woningvoorraad en verbindingen) en problemen met leefkwaliteit, gezondheid en ondermijnende criminaliteit.

De opgave ZaanIJ concentreert zich op het grensvlak van de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam. Met een Regiodeal willen we samenwerken aan het verbeteren van de leefomgeving, het bevorderen van gezondheid en de kwaliteit van natuur in dit gebied via investeringen in recreatieve en groenblauwe verbindingen (fiets/water) en aan het vergroten van ontplooiingskansen voor jongeren in de kwetsbare wijken die grenzen aan de transformatiegebieden langs Zaan en IJ, in een meervoudige aanpak met ook aandacht voor ondermijnende criminaliteit. De verbinding tussen stedelijk en landelijk gebied is een belangrijk aandachtspunt in de deal.

Het kabinet reserveert maximaal 7,5 miljoen euro voor de Regiodeal ‘ZaanIJ en de wijken duurzaam verbonden in de metropoolregio’. De regionale partijen stellen hier minimaal een gelijk bedrag tegenover.

Vorig bericht Nieuwe editie coachtraject ZAAI voor startende Amstelveense ondernemers
Volgend artikel Breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid Amsterdam – Hoorn te verbeteren

Nu op WijNoordHolland